į pradžią turinys susisiekite  
2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos programa » Partnerių susitikimai

 

Už šių straipsnių turinį atsako Rokiškio jaunimo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Patirties pasikeitimas ir mokymai Kretingoje

 

2019 m. gegužės 15–16 dienomis Kretingoje vyko seminaras projekto partnerių atstovams.

Dalyviai išklausė psichologės Rimantės Giedrimienės paskaitą „Pavargęs darbuotojas – nemotyvuotas darbuotojas“, socialinės darbuotojos Ritos Bendikienės paskaitą „Socialinių darbuotojų padėjėjo statusas ir motyvacijos veiksniai dirbant su neįgaliaisiais“. Socialinė darbuotoja Laura Keblienė pasidalino patirtimi apie Kokybės vadybos sistemos diegimą įstaigoje.

Antrąją dieną seminaro dalyviams buvo pristatyta Kretingos dienos veiklos centro, kurį lanko neįgalūs asmenys virš 18 metų iš Kretingos miesto ir apylinkių, veikla. Susipažinome su iš projekto lėšų nupirkta įranga, stebėjome, kaip ji panaudojama užsiėmimų metu.

Apsilankėme Kretingos socialinių paslaugų centre, kuriame veikia vaikų dienos centras, teikiamos socialinės paslaugos šeimoms, senyvo amžiaus žmonėms ir nakvynės paslaugos. Taip pat aplankėme naują, prieš pusmetį pastatytą biblioteką, kurioje veikia Kretingos atvira erdvė „Savas kampas“ aktyviems jaunuoliams

Salantuose lankėmės Kretingos dienos veiklos centro Salantų padalinyje, kur veikia dienos socialinės globos centras aplinkinių seniūnijų neįgaliesiems ir teikiama trumpalaikė socialinė globa (apgyvendinimo paslauga).

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2019-05-20


Patirties pasikeitimas ir mokymai Jelgavoje

 

2019 m. vasario 5, 6 d. Jaunimo centro komanda dalyvavo projekto partnerių organizuojamuose mokymuose, patirties pasikeitimo renginyje Latvijos Respublikos Jelgavos mieste. Visus atvykusius pasveikino Ieva Zeiferte, projekto vadovė, kuri pristatė Žiemgalos planavimo regiono instituciją ir koordinuojamas socialines paslaugas. Lankėmės dienos priežiūros centre „Harmonija“, kuris skirtas vaikams su negalia, neuropsichologinės klinikos „Gintermuiža“ muziejuje. Muziejuje daktaro asistentė Anastasija Meiere supažindino su klinikos istorija, kuri siekia net 200 metų. Pirma diena baigėsi projekto valdymo grupės susitikimu, kuriame buvo aptarta projekto eiga, sunkumai, vykdomi ir planuojami darbai. Antra diena buvo skirta meno terapijoms. Vaikų ir jaunimo centro „Junda“ direktorė Ilze Jaunzeme pristatė centrą, vykdomas veiklas. Po to buvo suorganizuotos šokio, muzikos ir dailės terapijos, į kurias aktyviai buvo įtraukti ir dalyviai.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2019-02-08


Patirties pasikeitimas ir mokymai Dobelėje ir Aucėje

 

2018 m. spalio 30, 31 d. Jaunimo centro komanda dalyvavo projekto partnerių organizuojamuose mokymuose, patirties pasikeitimo renginyje Latvijos Respublikos Dobelės ir Aucės miestuose. Pirmos dienos užsiėmimai vyko Dobelėje. Beata Limanane, Dobelės apskrities savivaldybės socialinių paslaugų vadovė, pristatė socialinio darbo metodus, veiklas, paslaugas, „Jaunimo švietimo ir iniciatyvos centro „Saspraude“ specialistai pristatė Forum teatro metodą, į kurį aktyviai įtraukė ir dalyvius. Buvo pristatyta socialinė paslauga „Grupės apartamentai“ skirta suaugusiems žmonėms su protine negalia. Darbo su jaunimu specialistė pristatė jaunimo centrą, jo erdves. Antros dienos užsiėmimai vyko Aucėje. Apie Aucės savivaldybę ir socialines paslaugas pristatė Aucės savivaldybės plėtros skyriaus vadovas Ilmars Matvejs ir socialinio skyriaus vadovė Evita Mežule. Buvo pristatyta socialinė paslauga „Mobili priežiūra“, socialinio gyvenimo namai „Lielauce“. Vėliau vyko projekto valdymo grupės susitikimas, kuriame buvo aptarta projekto eiga, sunkumai, vykdomi ir planuojami darbai.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-11-02


Projekto Nr. LLI-317 „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ patirties pasikeitimas ir mokymai Rokiškyje ir Joniškyje

 

2018 m. liepos 18 d. Rokiškio jaunimo centre vyko 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. LLI-317 patirties pasikeitimas ir mokymai. Jame dalyvavo 5 Latvijos ir 3 Lietuvos savivaldybių atstovai. Patirtimi apie darbą su socialinės rizikos grupės vaikais ir jaunimu Rokiškio jaunimo centre dalinosi metodininkė Gitana Kubilienė, o apie Rokiškio rajono socialinių paslaugų teikėjus ir jų darbo metodus – Rokiškio r. savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovai. Taip pat projekto dalyviai buvo supažindinti su Skemų socialinės globos namais.

Liepos 19 d. mokymai tęsėsi Joniškyje. Projektų vadovė Juventa Jurgelienė pasidalino patirtimi apie inovatyvius darbo metodus Joniškio atvirame jaunimo centre, o projekto asistentas Darius Šulčius suorganizavo „Žaidimų laboratoriją“.

Po mokymų projekto dalyviai apžiūrėjo Rokiškio bei Joniškio miestus, jų svarbiausius architektūros objektus. Dalyviai atsisveikino iki rudens, kada vyks antras partnerių susitikimas Latvijoje.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-07-20


Projekto Nr. LLI-317 „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ partnerių pirmasis susitikimas

 

Rokiškio jaunimo centro komanda 2018 m. gegužės 16 d. dalyvavo  2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto Nr. LLI-317 „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ partnerių susitikime, kuris vyko Jelgavos turizmo centre, Latvijoje. Pagrindinis projekto partneris yra Latvijos Žiemgalos planavimo regionas. Projekto partneriai Lietuvoje yra Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Kretingos dienos veiklos centras, Rokiškio jaunimo centras, Latvijoje – Dobeles apskrities savivaldybė, Jaunjelgavos savivaldybės taryba, Viesites savivaldybė, Auces savivaldybė.

Žiemgalos planavimo regiono komanda pristatė projektą. Susitikimo pradžioje visus susitikimo dalyvius pasveikino Žiemgalos  planavimo regiono plėtros skyriaus vadovė Dace Vilmane. Socialinių reikalų specialistė Dace Strautkalne aptarė projekto idėjos atsiradimą, projekto vadovė Ieva Zeiferte pristatė projekto santrauką, kalbėjo apie projekto įgyvendinimą, pagrindines vykdymo taisykles. Kiekvienas projekto partneris pristatė savo įstaigą ir laukiamus projekto rezultatus.

Susitikimo pabaigoje projekto partneriai grožėjosi Jelgavos miesto vaizdu iš turizmo centro bokšto. Antras susitikimas planuojamas 2018 m. vasarą Rokiškyje ir Joniškyje.

 
Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-05-18