į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos programa » Partnerių susitikimai

 

Už šių straipsnių turinį atsako Rokiškio jaunimo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Projekto baigiamoji konferencija

 

2020 m. sausio 14, 15 d. Rokiškio jaunimo centro atstovai dalyvavo projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ (SocQuality) Nr. LLI-317 partnerių susitikime ir baigiamojoje konferencijoje. Renginys vyko Ceraukstėje, Latvijoje.

Pirmą dieną vyko projekto valdymo grupės susitikimas.  Jo metu buvo aptarti projekto neatlikti darbai, einamieji klausimai, terminai. Po susitikimo vykome į Barbelės berniukų pradinę mokyklą „Šaknys ir sparnai“. Mokyklos mokytojas aprodė patalpas, supažindino su mokyklos misija, tikslu, organizuojamomis ir vykdomomis veiklomis. Mokyklos išskirtinumas – organizuojamas ornitologijos ir aviacijos mokymas vaikams. Lankėmės Bruknos bendruomenėje, kurią įkūrė Romos katalikų bažnyčios kunigas Andrejus Medinsas. Apžiūrėjome Bruknos dvarą ir šalia dvaro esančią bažnyčią. Dvaro atstovė papasakojo apie dvaro ir bažnyčios istoriją, jo gyventojus, organizuojamas veiklas. Atstovė akcentavo, kad į dvarą atvyksta žmonės turintys priklausomybių.

Antrą dieną vyko projekto baigiamoji konferencija „Socialinių paslaugų ir įtraukties kokybė regionuose – galimybės ir iššūkiai“. Pirmoje konferencijos dalyje buvo pristatyta Latvijos Respublikos socialinių paslaugų plėtra, jos gairės, kokybė. Ieva Zeiferte, projekto vadovė, aptarė projektą, jo rezultatus. Aija Rieba, socialinių paslaugų teikėjų įsivertinimo metodikos konsultantė, pristatė atliktą projekto partnerių kokybės vadybos įsivertinimo rezultatus. Projekto partneriams buvo įteikti pažymėjimai už dalyvavimą atliekant įsivertinimą. Antroje dalyje kiekvienas projekto partneris pristatė atliktus darbus projekto metu ir pagrindines savo temas, pavyzdžiui, universaliojo dizaino elementai socialiniame gyvenamajame name, kokybės vadybos sistema ir t. t. Mes konferencijoje pristatėme patirtį, organizuojant stovyklas ir pritaikant infrastruktūrą.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2020-01-16

 

 


Patirties pasikeitimas ir mokymai Viesytėje, Jaunjelgavoje

 

2019 m. spalio 2–3 d. projekto partneriai dalyvavo mokymuose Jaunjelgavoje ir Viesytėje. Jaunjelgavos savivaldybės projekto vadovė Iluta Groza supažindino su  jaunimo iniciatyvų ir kūrybos centru bei dienos centru. Socialinio skyriaus vedėja  Evija Elksne pristatė socialines paslaugas, teikiamas savivaldybės teritorijoje. Aplankėme dienos centrą Seceje, kur renkasi vaikai po pamokų ir jaunos mamos bei „Grupinius apartamentus“ socialiai pažeistiems asmenims.

Viesytėje klausėmės NVO vadovės Allos Bielinskos paskaitos apie savivaldybės ir NVO bendradarbiavimą teikiant paslaugas. Vizito metu projekto vadovė Lienė Maisaka supažindino su Vaikų ir jaunimo iniciatyvų centro veikla, aplankėme renovuotus dienos centrą bei sveikatos ir socialinės pagalbos centrą.

Supratome, kad šiuose miesteliuose vaikų ir jaunimo iniciatyvų centrai yra tarpinė stotelė lankytojams tarp mokyklos ir kelionės į namus ar būrelius, skirti trumpam pabuvimui.

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2019-10-09


Patirties pasikeitimas ir mokymai Kretingoje

 

2019 m. gegužės 15–16 dienomis Kretingoje vyko seminaras projekto partnerių atstovams.

Dalyviai išklausė psichologės Rimantės Giedrimienės paskaitą „Pavargęs darbuotojas – nemotyvuotas darbuotojas“, socialinės darbuotojos Ritos Bendikienės paskaitą „Socialinių darbuotojų padėjėjo statusas ir motyvacijos veiksniai dirbant su neįgaliaisiais“. Socialinė darbuotoja Laura Keblienė pasidalino patirtimi apie Kokybės vadybos sistemos diegimą įstaigoje.

Antrąją dieną seminaro dalyviams buvo pristatyta Kretingos dienos veiklos centro, kurį lanko neįgalūs asmenys virš 18 metų iš Kretingos miesto ir apylinkių, veikla. Susipažinome su iš projekto lėšų nupirkta įranga, stebėjome, kaip ji panaudojama užsiėmimų metu.

Apsilankėme Kretingos socialinių paslaugų centre, kuriame veikia vaikų dienos centras, teikiamos socialinės paslaugos šeimoms, senyvo amžiaus žmonėms ir nakvynės paslaugos. Taip pat aplankėme naują, prieš pusmetį pastatytą biblioteką, kurioje veikia Kretingos atvira erdvė „Savas kampas“ aktyviems jaunuoliams

Salantuose lankėmės Kretingos dienos veiklos centro Salantų padalinyje, kur veikia dienos socialinės globos centras aplinkinių seniūnijų neįgaliesiems ir teikiama trumpalaikė socialinė globa (apgyvendinimo paslauga).

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2019-05-20


Patirties pasikeitimas ir mokymai Jelgavoje

 

2019 m. vasario 5, 6 d. Jaunimo centro komanda dalyvavo projekto partnerių organizuojamuose mokymuose, patirties pasikeitimo renginyje Latvijos Respublikos Jelgavos mieste. Visus atvykusius pasveikino Ieva Zeiferte, projekto vadovė, kuri pristatė Žiemgalos planavimo regiono instituciją ir koordinuojamas socialines paslaugas. Lankėmės dienos priežiūros centre „Harmonija“, kuris skirtas vaikams su negalia, neuropsichologinės klinikos „Gintermuiža“ muziejuje. Muziejuje daktaro asistentė Anastasija Meiere supažindino su klinikos istorija, kuri siekia net 200 metų. Pirma diena baigėsi projekto valdymo grupės susitikimu, kuriame buvo aptarta projekto eiga, sunkumai, vykdomi ir planuojami darbai. Antra diena buvo skirta meno terapijoms. Vaikų ir jaunimo centro „Junda“ direktorė Ilze Jaunzeme pristatė centrą, vykdomas veiklas. Po to buvo suorganizuotos šokio, muzikos ir dailės terapijos, į kurias aktyviai buvo įtraukti ir dalyviai.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2019-02-08


Patirties pasikeitimas ir mokymai Dobelėje ir Aucėje

 

2018 m. spalio 30, 31 d. Jaunimo centro komanda dalyvavo projekto partnerių organizuojamuose mokymuose, patirties pasikeitimo renginyje Latvijos Respublikos Dobelės ir Aucės miestuose. Pirmos dienos užsiėmimai vyko Dobelėje. Beata Limanane, Dobelės apskrities savivaldybės socialinių paslaugų vadovė, pristatė socialinio darbo metodus, veiklas, paslaugas, „Jaunimo švietimo ir iniciatyvos centro „Saspraude“ specialistai pristatė Forum teatro metodą, į kurį aktyviai įtraukė ir dalyvius. Buvo pristatyta socialinė paslauga „Grupės apartamentai“ skirta suaugusiems žmonėms su protine negalia. Darbo su jaunimu specialistė pristatė jaunimo centrą, jo erdves. Antros dienos užsiėmimai vyko Aucėje. Apie Aucės savivaldybę ir socialines paslaugas pristatė Aucės savivaldybės plėtros skyriaus vadovas Ilmars Matvejs ir socialinio skyriaus vadovė Evita Mežule. Buvo pristatyta socialinė paslauga „Mobili priežiūra“, socialinio gyvenimo namai „Lielauce“. Vėliau vyko projekto valdymo grupės susitikimas, kuriame buvo aptarta projekto eiga, sunkumai, vykdomi ir planuojami darbai.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-11-02


Projekto Nr. LLI-317 „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ patirties pasikeitimas ir mokymai Rokiškyje ir Joniškyje

 

2018 m. liepos 18 d. Rokiškio jaunimo centre vyko 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. LLI-317 patirties pasikeitimas ir mokymai. Jame dalyvavo 5 Latvijos ir 3 Lietuvos savivaldybių atstovai. Patirtimi apie darbą su socialinės rizikos grupės vaikais ir jaunimu Rokiškio jaunimo centre dalinosi metodininkė Gitana Kubilienė, o apie Rokiškio rajono socialinių paslaugų teikėjus ir jų darbo metodus – Rokiškio r. savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovai. Taip pat projekto dalyviai buvo supažindinti su Skemų socialinės globos namais.

Liepos 19 d. mokymai tęsėsi Joniškyje. Projektų vadovė Juventa Jurgelienė pasidalino patirtimi apie inovatyvius darbo metodus Joniškio atvirame jaunimo centre, o projekto asistentas Darius Šulčius suorganizavo „Žaidimų laboratoriją“.

Po mokymų projekto dalyviai apžiūrėjo Rokiškio bei Joniškio miestus, jų svarbiausius architektūros objektus. Dalyviai atsisveikino iki rudens, kada vyks antras partnerių susitikimas Latvijoje.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-07-20


Projekto Nr. LLI-317 „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ partnerių pirmasis susitikimas

 

Rokiškio jaunimo centro komanda 2018 m. gegužės 16 d. dalyvavo  2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos  projekto Nr. LLI-317 „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio-Baltijos regione“ partnerių susitikime, kuris vyko Jelgavos turizmo centre, Latvijoje. Pagrindinis projekto partneris yra Latvijos Žiemgalos planavimo regionas. Projekto partneriai Lietuvoje yra Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla, Kretingos dienos veiklos centras, Rokiškio jaunimo centras, Latvijoje – Dobeles apskrities savivaldybė, Jaunjelgavos savivaldybės taryba, Viesites savivaldybė, Auces savivaldybė.

Žiemgalos planavimo regiono komanda pristatė projektą. Susitikimo pradžioje visus susitikimo dalyvius pasveikino Žiemgalos  planavimo regiono plėtros skyriaus vadovė Dace Vilmane. Socialinių reikalų specialistė Dace Strautkalne aptarė projekto idėjos atsiradimą, projekto vadovė Ieva Zeiferte pristatė projekto santrauką, kalbėjo apie projekto įgyvendinimą, pagrindines vykdymo taisykles. Kiekvienas projekto partneris pristatė savo įstaigą ir laukiamus projekto rezultatus.

Susitikimo pabaigoje projekto partneriai grožėjosi Jelgavos miesto vaizdu iš turizmo centro bokšto. Antras susitikimas planuojamas 2018 m. vasarą Rokiškyje ir Joniškyje.

 
Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-05-18