į pradžią turinys susisiekite  
2014–2020 m. Latvijos-Lietuvos programa » Veiklos

Už šių straipsnių turinį atsako Rokiškio jaunimo centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.


Įrangos įsigijimas Žiobiškio pastatui

 

2019 m. pradžioje Žiobiškio padalinio pastate buvo įrengti 2 kambariai žmonėms su negalia. Iš 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. LLI-317 lėšų buvo įsigyti 2 kompiuteriai su spausdintuvais, 4 lovos, 2 spintos, 2 stalai, 8 kėdės, 2 rampos. Taip pat įsigyti 6 lauko suolai. Žiobiškio pastatas suremontuotas ir paruoštas vaikų vasaros stovykloms.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2019-01-11


Seminaras Anykščiuose

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Anykščiuose vyko 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos seminaras „Projektų įgyvendinimas ir ataskaitų teikimas“, kurį organizavo Jungtinis sekretoriatas. Pranešėjai kalbėjo apie tinkamas projektų išlaidas, išlaidas pagrindžiančius dokumentus, projektų ataskaitų ruošimą ir teikimą eMS sistemoje, projekto pakeitimus, taip pat priminė viešinimo reikalavimus. Dalyviams buvo atsakyta į kilusius klausimus. Kitas seminaras bus organizuojamas auditoriams.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-09-27


Žiobiškio padalinio infrastruktūros remontas

 

Nuo 2018 m. liepos 3 d. iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. Žiobiškio padalinyje vyko remontas. Pastate suremontuotos laiptinės, I ir II aukšto fojė lubos, sienos, grindys. Remontas buvo vykdomas iš 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. LLI-317 lėšų.  Remonto kaina – 32000 Eur.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-08-31


Stovykla „Kartu mes galime, darome, kuriame“

 

2018 m. rugpjūčio 20–25 d. keturi spec. poreikių vaikai ir lydintis mokytojas Regina Raišienė leido laiką stovykloje „Kartu mes galime, darome, kuriame“ Jelgavoje. Stovykla organizuota 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programos projekto „Socialinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Vidurio Baltijos regione“ Nr. LLI-317 lėšomis.

Kasdien stovyklautojai darė mankštą, šoko, gilinosi į medžio ir molio paslaptis, užsiminėjo rankdarbiais, žaidė žaidimus, bandė įveikti kliūčių ruožus, dalyvavo estafetėse, šaudė, plaukiojo baseine... Rugpjūčio 23 d. dalyviai susipažino su Jelgavos miestu, apžiūrėjo Geležinkelio muziejų ir smėlio skulptūras, stebėjo karamelės gamybą. Aplankė bažnyčios bokštą, iš kurio atsiveria Jelgavos panorama. Baigiantis ekskursijai stovyklautojai aplankė mini zoologijos sodą.

Stovyklautojai patyrė daug įspūdžių, susirado daug draugų ir dalyvių svajonėse kita panaši stovykla.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-08-27


Komunikacijos seminaras Panevėžyje

 

2018 m. rugpjūčio 21 d. Panevėžyje vyko Latvijos ir Lietuvos programos komunikacijos seminaras. Seminarą organizavo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programos Jungtinis sekretoriatas. Seminaro metu informacijos ir projektų vadovė Inga Ringilaitė aptarė programos reikalavimus projekto komunikacijai, akcentavo pagrindines klaidas. Komunikacijos ekspertė Irma Astrauskaitė pristatė projekto komunikacijos planą ir iššūkius, supažindino su gerosiomis praktikomis projektų komunikacijos srityje, projekto istorijos kūrimo principus, reikalavimus gerai žinutei, socialinės žiniasklaidos svarbą.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-08-27


Šeimos sveikatingumo šventė

 

2018 m. gegužės 25 d. Rokiškio jaunimo centre vyko šeimos sveikatingumo šventė. Šventėje dalyvavo dienos centrą lankantys vaikai ir jų šeimos nariai, Rokiškio visuomenės sveikatos biuro atstovai, seniūnijų socialiniai darbuotojai.  Dalyviai bei svečiai išbandė šiaurietišką vaikščiojimą su lazdomis, sportavo, žaidė komandinius žaidimus.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-05-29


Socialinių įgūdžių užsiėmimai jaunimui

 

2018 m. kovo 23–24 d. Rokiškio jaunimo centro Žiobiškio vyko mokymai „Mesk sau iššūkį“. Dalyvavo 17 jaunuolių. Įvairių užduočių metu jie mokėsi dirbti komandoje, įveikti iškeltus iššūkius, dalyvavo naktiniame žygyje.

2018 m. balandžio 27–28 d. vyko komandos formavimo mokymai Žiobiškio padalinyje. Mokymai buvo pravesti taikant neformalaus ugdymo metodą „Bendraamžiai bendraamžiams“.  Dalyvavo 15 jaunuolių. Jaunuoliai mokėsi būti vieni su kitais, dirbti komandoje ir priimti bendrus sprendimus.

 

Projekto koordinatorė S. Čibinskaitė, 2018-05-04