į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Administracinė informacija » Nuostatai, tvarkos

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio jaunimo centre politikos įgyvendinimo  tvarkos aprašas

 

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Rokiškio jaunimo centre politika

 

Gyventojų pajamų mokesčio dalies, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

 

Netarnybinių automobilių naudojimo Rokiškio jaunimo centre taisyklės

 

Priėmimo į Rokiškio jaunimo centro neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas tvarkos aprašas

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio jaunimo centre tvarkos aprašas

 

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Rokiškio jaunimo centre tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbo tvarkos taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

 

Rokiškio jaunimo centro direkotriaus pavaduotojų ugdymui ir darbui su jaunimu  veiklos vertinimo nuostatai 

 

Rokiškio jaunimo centro dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro atvirojo darbo su jaunimu lankytojų skaičiavimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

 

Rokiškio jaunimo centro konsultacijos organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo sistema

 

Rokiškio jaunimo centro mokinių pasiekimų, pažangos ir kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro nuostatai

 

Rokiškio jaunimo centro nuotolinio darbo tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro nuotolinio mokymo saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo taisyklės

 

Rokiškio jaunimo centro ugdymo proceso ir darbo su jaunimu organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

 

Rokiškio jaunimo centro stovyklų organizavimo tvarka

 

Rokiškio jaunimo centro tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas 

 

Rokiškio jaunimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarka

 

Rokiškio  jaunimo centro turizmo renginių tvarkos aprašas

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos ir jai pavaldžių įstaigų apskaitos vadovas

 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. TS-228 dėl kompensavimo už keleivių ir mokinių vežimą tvarkos aprašas

 

 

​Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2023-12-22