į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Apie mus » Istorija

VIZIJA

 

Rokiškio jaunimo centras – atvira kaitai ir naujovėms atviro darbo su jaunimu ir neformaliojo ugdymo įstaiga, sudaranti sąlygas tikslingam, įvairiapusiam ir kūrybiškam vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumui.

 

MISIJA

 

Rokiškio jaunimo centras – neformaliojo švietimo ir ugdymo įstaiga, kurios tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, kultūrinę, socialinės pagalbos teikimo, jaunimo socializacijos ir integracijos į visuomenę veiklą.

 

FILOSOFIJA

 

Neiti į priekį lygu žengti atgal.


MŪSŲ ISTORIJA

 

1989 m. spalio 29 d. Rokiškio rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 210 nuo 1989 m. gruodžio 1 d. įkurtas Moksleivių kūrybos ir darbo centras, 1991 m. perėmęs Rokiškio moksleivių namų funkcijas.

Čia veikė aviamodelizmo, automobilizmo, gėlininkystės, rankdarbių, siuvimo, medžio darbų būreliai.

Direktoriumi 1990–1992 metais dirbo Gintautas Šileris, 1992–1993 metais Rimantė Gilienė. Nuo 1993 m. kovo 1 d. – Nijolė Gužienė.

1993 m. gegužės 10 d. Rokiškio rajono švietimo tarybos posėdžio nutarimu nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. reorganizavus Rokiškio muzikos mokyklos dailės skyrių, jis prijungiamas prie Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centro.

Naujai buvo įsteigtos pradinio ugdymo, meninės saviraiškos grupės ir pynimo iš vytelių, aksesuarų, floristikos, kompiuterių būreliai.

Bendradarbiaujant su Panevėžio darbo rinkos mokymo centru ir Rokiškio darbo birža buvo organizuojami siuvimo, pynimo iš vytelių, kompiuterių užsiėmimai bedarbiams.

2008 m. liepos 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-7.144 „Dėl Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centro pertvarkymo į Viešąją įstaigą Rokiškio jaunimo centrą“ nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Rokiškio moksleivių kūrybos ir darbo centras pertvarkytas į Viešąją įstaigą Rokiškio jaunimo centrą. Prasidėjo atviro darbo su jaunimu veikla. Atviras darbas su jaunimu – tai veikla, skatinanti jaunus žmones dalyvauti konkrečioje veikloje ir ugdanti jų socialinius įgūdžius.

Veikė rankdarbių, kompiuterio pradžiamokslio, pynimo iš vytelių, medžio darbų būreliai.

Nuo 2009 m. Jaunimo centras turi stacionarią stovyklą – turistinę bazę Žiobiškyje, kurioje organizuojamas vaikų ir jaunimo poilsis per vasaros atostogas.

Nuo 2015 m. vasario mėnesio Rokiškio jaunimo centre pradėjo veikti vaikų dienos centras „Kad būtume drauge“. Vaikų dienos centras teikia kompleksines paslaugas socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų bei socialinių, pedagoginių, psichologinių problemų turintiems vaikams, jų šeimos nariams.

Rokiškio jaunimo centras 2015 m. rugsėjo 30 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl projekto „Atrask save“ įgyvendinimo. Pradėjo dirbti vietos jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) koordinatorius, teikiantis ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo paslaugas.

Nuo 2015 m. gavus Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelį pradėjo veikti arčiau vaikų gyvenamosios vietos ar ugdymo įstaigos šie būreliai: keramikos meno pradžiamokslio – Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyriuje, sporto – Žiobiškyje turistinėje bazėje, senųjų liaudies amatų – Panemunėlio pagrindinėje mokykloje, dailės – Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje, pynimas iš vytelių (spec. ugdymosi poreikių vaikams) – Rokiškio pagrindinėje mokykloje, gamtos pažinimo – Rokiškio jaunimo centre.

Nuo 2017 m. pradėjo veikti robotikos užsiėmimai, kurie vyksta Rokiškio jaunimo centre ir Kavoliškio mokykloje-darželyje, Rokiškio r. Panemunėlio mokykloje-daugiafunkciame centre.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. pradėtas vykdyti mobilusis darbas su jaunimu. Mobilusis darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių.

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2020-10-06