į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Mokytojai

 MOKYTOJAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomas

dalykas

Užimamos

pareigos

1.

Sandra Čibinskaitė

 

aukštasis

 

 

technologijų ir dailės mokytoja

dailė, 

meninės technologijos

direktorės pavaduotoja,

mokytoja

2.

Regina Raišienė

aukštasis

neformalaus švietimo

mokytoja metodininkė

(pynimas iš vytelių)

 

pynimas iš vytelių

 

 

 

mokytoja

3.

Arūnas Augutis

aukštasis

neformalaus švietimo       mokytojas ekspertas

(dailė)

 

dailė

 

 

mokytojas

4.

Raimondas

Gailiūnas

aukštasis

 

dailės

vyresnysis mokytojas


dailė

mokytojas

5.

Vladimiras Bielovas

aukštasis

 

darbų ir buities kultūros vyresnysis mokytojas

 

medžio darbai,

pradinis

techninis modeliavimas

mokytojas

6.

Valdemaras Gužas

vidurinis

 

mokytojas

 

 

kompiuterio vartotojai

 

mokytojas

7.

Žilvinas Vaičiūnas

aukštasis

vyresnysis mokytojas

dailė

 

mokytojas

 

8. Vladas Karpovas aukštasis mokytojas sporto būrelis

 

mokytojas

 

9. Gitana Kubilienė aukštasis mokytoja gamtos pažinimo būrelis mokytoja