į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Mokytojai

 MOKYTOJAI

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomas

dalykas

Užimamos

pareigos

1.

Sandra Čibinskaitė

aukštasis

robotikos ir dailės mokytoja

dailė, 

robotika

direktorės pavaduotoja,

mokytoja

2.

Regina Raišienė

aukštasis

neformalaus švietimo

mokytoja metodininkė

(pynimas iš vytelių)

pynimas iš vytelių

mokytoja

3.

Arūnas Augutis

aukštasis

neformalaus švietimo       mokytojas ekspertas

(dailė)

dailė

mokytojas

4.

Raimondas

Gailiūnas

aukštasis

dailės

vyresnysis mokytojas

dailė

mokytojas

5.

Žilvinas Vaičiūnas

aukštasis meninio ugdymo (dailė) vyresnysis mokytojas dailė mokytojas

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2019-09-02