į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Mokytojai

 MOKYTOJAI

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomas

dalykas

Užimamos

pareigos

1.

Sandra Čibinskaitė

 

aukštasis

 

 

robotikos ir dailės mokytoja

dailė, 

robotika

direktorės pavaduotoja,

mokytoja

2.

Regina Raišienė

aukštasis

neformalaus švietimo

mokytoja metodininkė

(pynimas iš vytelių)

 

pynimas iš vytelių

 

 

 

mokytoja

3.

Arūnas Augutis

aukštasis

neformalaus švietimo       mokytojas ekspertas

(dailė)

 

dailė

 

 

mokytojas

4.

Raimondas

Gailiūnas

aukštasis

 

dailės

vyresnysis mokytojas


dailė

mokytojas

5.

Vladimiras Bielovas

aukštasis

 

darbų ir buities kultūros vyresnysis mokytojas

 

medžio darbai,

pradinis

techninis modeliavimas

mokytojas

6.

Žilvinas Vaičiūnas

aukštasis vyresnysis mokytojas dailė mokytojas