į pradžią turinys susisiekite  
Atviras darbas su jaunimu

                                          

Metodininkė darbui su jaunimu                                          Vyresnysis specialistas darbui su jaunimu 

Gitana Kubilienė                                                                   Dovydas Vaičėnas

 

Atviras darbas su jaunimu – tai veikla, skatinanti jaunus žmones dalyvauti konkrečioje veikloje, ugdanti jų socialinius ir gyvenimo įgūdžius, užtikrinanti, kad atitiktų jauno žmogaus poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos asmenybės tobulinimo.

Atviro jaunimo centro tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus. Jaunas žmogus neprivalo įsipareigoti lankytis nuolat ir nustatytu laiku užsiimti tam tikra veikla.

Atviras darbas su jaunimu paremtas atvirumo, prieinamumo, nepriklausomumo, savanoriškumo aktyvaus įsitraukimo (dalyvavimo), orientavimosi į jaunų žmonių gyvenamąją aplinką ir socialinę erdvę, orientavimosi į jaunimo poreikius principais.

Atviro darbo su jaunimu darbuotojų etatus finansuoja Rokiškio rajono savivaldybės administracija, programą – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Daugiau informacijos: http://www.jrd.lt/atviras-darbas-su-jaunimu.

Darbuotojai: metodininkė darbui su jaunimu Gitana Kubilienė ir vyr. specialistas darbui su jaunimu Dovydas Vaičėnas.

Darbo valandos su jaunimu: 9.00–20.00 val.

              El. paštas: rokiskio.jc@gmail.com

 

Informaciją atnaujino metodininkė G. Kubilienė, 2017-09-12