į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Atvirasis darbas su jaunimu » Mokymai, seminarai 2018–2020 m.

_________________________________________________________________________________________________

Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 5 modulių mokymai

 

                        2020 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais metodininkė darbui su jaunimu Jurgita Valaikienė dalyvavo „Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, 5 modulių mokymuose“, kuriuos organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mokymų programą sudarė 5 moduliai: darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos.

                                 Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų kėlimo mokymų tikslas- suteikti darbuotojams jaunimo neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, būtinų darbui su jaunimu, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo(si) galimybes skirtingose ugdymo(si) situacijose.

 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-12-21

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Eurodesk Lietuva regioninių partnerių mokymai

                                   
                              Gruodžio 8, 10 d.vyko Eurodesk Lietuva regioninių partnerių mokymai.  Mokymus vedė Nerijus Kriaučiūnas iš VšĮ "Nectarus". Organizacijos komanda jau daugiau nei 10 metų padeda organizacijoms skaitmeninti savo veiklas, pasitelkiant skaitmenines technologijas ir medijas, veda tarptautinius mokymus jaunimo lyderiams ir jaunimo darbuotojams apie skaitmeninį darbą su jaunimu ir kaip jį įgyvendinti praktiškai. Kitą dieną savo patirtimi pasidalino Marija Serbintaitė. Mokymų metu lektorė dalinosi mokykline, nuotolinio ugdymo patirtimi, davė daug praktinių patarimų, kuriuos  galima taikyti iškart tiek bendraujant su jaunimu, tiek sau pačiam. Mokymų metu lektorė pateikė užduotis, kurias atlikę dalyviai suprato kaip praktiškai veikia suteiktos žinios. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-12-11

_________________________________________________________________________________________________

 

Mokymai kuratoriams


                       Gruodžio 8 - 9 dienomis vyko Jaunimo savanoriškos tarnybos priimančiųjų organizacijų mokymai kuratoriams. Mokymus vedė lektorės – buvusi JST vadovė vadovė, mokymų vadovė Milda Lukoševičiūtė ir Mykolo Romerio universiteto lektorė dr. Neringa Kurapkaitienė. Buvo kalbama apie tai, kokia savanorystės vieta organizacijoje, kaip darbuotojai siejasi su savanoriais, kiek jie reikalingi organizacijoje, kokie yra neformaliojo ugdymo metodai, palydint savanorį, kuratoriaus vaidmuo savanorio veikloje, kaip atpažinti lydinčio žmogaus autoritetą, kaip juo tampama. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitna Vošterytė,  2020-12-10

_________________________________________________________________________________________________

         „Europe goes local - study visit to Croatia 2020“                     

 

                              Rugsėjo 22 – 24 dienomis metodininkė atvirajam darbui su jaunimu Renata Baltrūnienė dalyvavo „Europe goes local – study visit to Croatia 2020“. Tai trijų dienų online kelionė po Kroatijos miestus Rijekos ir Karlovaco formalaus ir neformalaus ugdymo centrus. Į virtualią kelionę buvo atrinkti 4 dalyviai iš Slovėnijos ir 5 iš Lietuvos. Dalyviai buvo supažindinti su Kroatijos jaunimo politika, jaunimo centrų veikla, pristatyta jaunimo užimtumo ir įtraukimo į veiklas strategija. Susitikimų metu vyko atviros diskusijos ir keitimasis patirtimi tarp trijų valstybių jaunimo darbuotojų.

 

                                                          Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-09-25

_________________________________________________________________________________________________

 

Jaunimo forumas „Ateik.Išgirsk. Dalyvauk“

 

                             Rugsėjo 17 metodininkės darbui su jaunimu dalyvavo nacionaliniame su jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“, kuris buvo skirtas aptarti ir nagrinėti darbo su jaunimu aktualijas. Forumas buvo organizuojamas siekiant ne tik pasidalinti patirtimi, įgyti naujų žinių, aptarti bendras šalies jaunimo problemas, bet ir ieškoti reikalingų darbo su jaunimu įgyvendinimo sprendimų tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu. Šiais metais Forumas vyko virtualiai, tačiau tai nesutrukdė išgirsti 30 pranešimų ir 4 diskusijų net septyniose teminėse sekcijose. Visas transliacijas buvo galima stebėti vienoje platformoje – https://forumas.jrd.lt/. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitna Vošterytė, 2020-09-18

______________________________________________________________________________

 

Jaunimo darbuotojų susitikimas Ukmergėje

 

                                 Rugsėjo 2 d. Ukmergės jaunimo laisvalaikio ir užimtumo centre susirinko Lietuvos jaunimo darbuotojai. Susitikimo metu buvo reflektuojama apie jaunimo festivalį „JAUJAU20“. Vyko diskusija darbo su jaunimu klausimais intervizijos metodu. Darbuotojai aptarė bendradarbiavimo galimybes, bendrų veiklų/projektų perspektyvas. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-09-03

_______________________________________________________________________________

 

Svečiuose Eurodesk ir Lijot atstovai

 

                              Rugsėjo 7d. jaunimo centro informaciniame taške lankėsi Eurodesk Lietuva programos vadovė Neringa Sendriūtė ir Lijot narių koordinatorius Alanas Šablinskas. Susitikimo metu buvo aptarti tokie klausimai: kokia tema, darbuotojams, kaip Eurodesk Lietuva atstovams, reikalingi mokymai? Kokios pagalbos labiausiai reikia iš nacionalinio koordinatoriaus? Kokia yra pagrindinė problema, su kuria susiduriama organizuojant / vykdant Eurodesk veiklas? Kas geriausiai  sekasi / pavyko organizuojant / vykdant Eurodesk veiklas? Kokius patarimus galime perduoti kitiems Eurodesk Lietuva atstovams? Kokios naujovės reikia Eurodesk Lietuva tinklui 2021 metams? 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-09-07

_______________________________________________________________________________
 

 „Eurodesk Lietuva” webinaras apie mobilumo programas 

 

                               Liepos 1 d. metodininkė darbui su jaunimu Renata Baltrūnienė dalyvavo „Eurodesk Lietuva” organizuotame webinare apie mobilumo pragramas. Buvo pristatytos pagrindinės savanorystės, darbo, praktikos ir mainų programos. Kalbėta apie tai, kam šios programos skirtos ir ką siūlo, aptartos pagrindinės programų sąlygos ir reikalavimai. Webinaro tikslas: kad darbuotojas pasitikėtų savo žiniomis ir žinotų atsakymą jaunuoliui uždavus klausimą apie mobilumo galimybes.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-07-01

________________________________________________________________________________
 

Nuotolinis praktinių mokymų seminaras „102 trumpalaikiai – ilgalaikiai įvykiai  - renginiai, kurie galėtų sudominti jaunimą” 

 

                           Birželio 18 d. metodininkės darbui su jaunimu Gitana Vošterytė ir Jurgita Valaikienė dalyvavo nuotoliniame praktinių mokymų seminare „102 trumpalaikiai – ilgalaikiai įvykiai  - renginiai, kurie galėtų sudominti jaunimą”. Seminarą vedė socialinių mokslų daktaras, psichologas, režisierius Tomas Lagūnavičius. Praktinio patyrimo metu lektorius supažindino su renginio tipais, stilistika. Praktinės dalies metu pagal pateiktus renginiui reikalingus akcentus seminaro dalyviai kūrė planuojamą būsimą renginį savo įstaigoje.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-06-18

________________________________________________________________________________


„Kurk Lietuvai” projekto „Lytiškumo ugdymo stiprinimas Lietuvoje” focus grupė

 

                              Birželio 10 dieną metodininkės darbui su jaunimu Aurelija Urbonienė ir Renata Baltrūnienė dalyvavo „Kurk Lietuvai” projekto “Lytiškumo ugdymo stiprinimas Lietuvoje”  nuotoliniame focus grupės susitikime. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo paruošti jaunimo darbuotojus kalbėti su jaunimu lytiškumo temomis ir sukurti praktinį gidą darbuotojams kaip naudingą įrankį jų darbe.        


    Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-06-10           

________________________________________________________________________________
 

Turizmo renginių vadovų mokymai 

 

                            Birželio 8 d. metodininkės darbui su jaunimu Renata Baltrūnienė ir Jurgita Valaikienė dalyvavo Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro organizuotuose nuotoliniuose mokymuose „Turizmo renginių vadovų mokymai”. Mokymų metu darbuotojos susipažino su reikalavimais turizmo renginiams, saugaus elgesio reikalavimais keliaujant, maudantis ir t.t. Atlikusios žinių patikrinimo testą, darbuotojos gavo pažymėjimus.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-06-08

________________________________________________________________________________

 

Mokymai  savanorius priimančių įstaigų kuratoriams“ Kaip kokybiškai dirbti su savanoriais “

 

          Birželio 3 d. metodininkės darbui su jaunimu Gitana Vošterytė ir Jurgita Valaikienė dalyvavo  mokymuose JST akredituotoms savanorius priimančių organizacijų kuratoriams “Kaip kokybiškai dirbti su savanoriais”. Mokymų vedėja Dr. Neringa Kurapkaitienė pasakojo kas yra savanorystė, aiškinosi kokia yra savanorystės samprata, savanorystės procesas organizacijoje. Buvo analizuojamos savanorių veiklos sritys, diskutuojama apie tipines užduotis savanoriams. Daug žinių  ir supratimo suteikė atvejų analizės.
 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-06-04
 

________________________________________________________________________________
 

Įvadiniai „Eurodesk Lietuva” regioninių partnerių mokymai 

 

                             Gegužės 21 – 22 dienomis metodininkė darbui su jaunimu Renata Baltrūnienė išklausė įvadinius Eurodesk Lietuva regioninių partnerių mokymus ir gavo tai patvirtinantį dokumentą. Renata prisijungė prie Eurodesk Lietuva komandos kaip Rokiškio jaunimo centro jaunimo informavimo ir konsultavimo taško nauja narė. Gegužės 22 dieną šiame seminare dalyvavo ir metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-05-25

________________________________________________________________________________
 

Nuotoliniai mokymai „Individualus jaunų žmonių konsultavimas nuotolinėje erdvėje”

 

                              Gegužės 6, 7 ir 13 dienomis Rokiškio jaunimo centro metodininkės darbui su jaunimu Aurelija Urbonienė, Jurgita Valaikienė ir Renata Baltrūnienė dalyvavo JRD organizuotuose vienos dienos mokymuose – „Individualus jaunų žmonių konsultavimas nuotolinėje erdvėje“, kurie vyko ZOOM platformoje. Mokymų temos: individualaus konsultavimo samprata, principai, laikysena.  Lektorius Nerijus Januškevičius dalinosi jaunų žmonių konsultacijų ypatumais, patarimais ir svarbia informacija. JRD atstovės – Gintarė Stankevičienė ir Eglė Došienė atsakė į svarbius klausimus apie darbą su jaunimu ir projektus. Jaunimo darbuotojai turėjo galimybę pasidalinti patarimais, atradimais ir savo pasiūlymais.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-05-14

________________________________________________________________________________


Konsultacija su SPPD ir JRD specialistais

 

                                    Vasario 20 d. vyko pareiškėjų, gavusių projektinį finansavimą konsultacija. Atvykusius jaunimo centrų ir erdvių atstovus konsultavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento specialistai. Buvo aptarti SPPD ir JRD specialistų vaidmenys, palydėjimo procesas, sąmatos, ataskaitų pildymo, lėšų kilnojimo ypatumai, terminai projektų įgyvendinimo metu. Konsultacijoje dalyvavo metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė ir buhalterė Vilma Blaževičienė. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-02-21

________________________________________________________________________________

 

 Lietuvos jaunimo darbuotojų susitikimas ir stalo futbolo turnyras

 

                         Sausio 31 d. Aurelija Urbonienė, Jurgita Valaikienė, Gitana Vošterytė dalyvavo susitiko Šiaulių rajono atvirojo jaunimo centro, Kuršėnuose organizuotame jaunimo darbuotuojų susitikime iš visos Lietuvos. Susitikime dalyvavo Jaunimo reikalų departamento atstovės Gintarė Stankevičienė ir Eglė Došienė. Jos pasidalino naujienomis apie jaunimo realijas ir planus 2020 metams. Pranešimą „Kokius įvarčius galim įmušti ugdymo procese žaisdami stalo futbolą su jaunimu?“ skaitė Artūras Malinauskas. 

                            Jaunimo darbuotojai susipažino vieni su kitais, dalinosi patirtimi, smagiai leido laiką. 16 jaunimo darbuotojų komandų varžėsi stalo futbolo turnyre.  Bronza atiteko Naujosios Vilnios  jaunimo centrui, sidabras - atvirajam Šiaulių rajono jaunimo centrui, auksas - Radviliškio jaunimo centrui.  

                         

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2020-02-03 

 

_________________________________________________________________________________


Mokymai apie savanorystę
 

                            Gruodžio 19 d. metodininkė darbui su jaunimu dalyvavo  mokymuose „Savanorystė - savęs pažinimas ir stipriųjų savybių ugdymas“. Mokymus organizavo Rokiškio organizacijų sąjunga Apvalus stalas, vedė Lijot valdybos narys Aidas Gedminas. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-12-20

________________________________________________________________________________


Seminaras „Institucinių gebėjimų plėtojimas per bendradarbiavimą su vietos savivalda“

 

                           Gruodžio 12 dieną vyko seminaras „Institucinių gebėjimų plėtojimas per bendradarbiavimą su vietos savivalda“. Seminarą vedė VšĮ Politikos tyrimų ir analizės instituto vadovas Marius Ulozas. Dirbdami grupėse jaunuoliai atvirai kėlė problemas, su kuriomis susiduria jauni žmonės. Su vietos savivalda ir diskutavo bei ieškojo bendrų sprendimų kaip pagerinti Rokiškio rajono jaunimo organizacijų bendradarbiavimą. Seminare dalyvavo metodininkė Aurelija Urbonienė ir jaunimo centro lankytojas Kristupas Skuturna. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė,  2019-12-13

 

________________________________________________________________________________
     

  Mokymai „(Ne)saugumas ir teisė darbe su jaunimu“

 

                            2019 metų gruodžio 5 - 6 d. vyr. specialistė darbui su jaunimu Jurgita Valaikienė dalyvavo Jaunimo reikalų departamento pire Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose mokymuose „(Ne)saugumas ir teisė darbe su jaunimu“, Kaune. Mokymai truko dvi dienas. Pirmąją dieną lektorius Gintautas Mikalauskas supažindino su teisės normomis ir jų taikymu. Nagrinėjant atvejų pavyzdžius, buvo sprendžiamos įvairios dileminės teisinės situacijos. Antrąją dieną lektoriai Mantas Puodžiūnas ir Michail Arefjev supažindino su kūno pozicija ir laikysena, saugios asmeninės erdvės zona bei bendravimo ypatumais. Mokymų dalyviai praktiškai buvo mokomi saugaus bendravimo įtemptose situacijose, atsitraukimo technikos bei savigynos technikų esant fiziniam ar psichologiniam smurtui.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-12-10

________________________________________________________________________________
 

Eurodesk Lietuva nacionalinis tinklo susitikimas

 

                                    Lapkričio 27 -29 d. Eurodesk Lietuva komanda susibūrė į nacionalinį tinklo susitikimą.  Rokiškio jaunimo centrą atstovavo metodininkė Gitana Vošterytė ir savanorė Ugnė Jočytė. Pirmąją dieną Silvija Telksnytė skaitė pranešimą apie  2019 metais nuveiktus darbus Lietuvoje ir Europoje. Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovė pristatė Europos solidarumo korpuso teikiamas galimybes. Dalyviai gavo atlikti interaktyvią užduotį apie mobilumo galimybes. Antrąją dieną prie grupės prisijungė Eurodesk tinklo Lietuva savanoriai ir jaunieji žurnalistai. Visi kartu dirbo grupėse ir mokėsi identifikuoti jaunų žmonių poreikius, kaip pasirinkti geriausią informavimo formatą ir įrankius, dalinosi gerosiomis ir blogosiomis patirtimis. Trečiąją dieną dalyviai kūrė praktinius  produktus, kuriuos pristatė vieni kitiems.  Nors esame išsibarstę po visus Lietuvos kampelius, siekiame bendro tikslo – padėti jaunimui atrasti būdus pažinti pasaulį!

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-12-02

_________________________________________________________________________________
 

    Erasmus+ mokymai  „Learning to Fly! Training course on Facilatation of Learning in Youth work”

 

                                2019 metų lapkričio 4–8 d. vyr. specialistė darbui su jaunimu Jurgita Valaikienė dalyvavo Erasmus+ organizuotuose mokymuose, kurie vyko Berlyne, Vokietijoje. Mokymuose dalyvavo 20 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Graikijos, Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Danijos ir Juodkalnijos. Mokymus vedė lektoriai Paul Kloosterman ir Nik Paddison. Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su mokymo(-si) procesų ypatumais, kaip palaikyti ryšį su jaunuoliais, palengvinti jų mokymąsi ir kaip suteikti pagrindus bei priemones tai padaryti.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-12-02

________________________________________________________________________________
 

Atvirųjų jaunimo centrų ir  erdvių atstovų susitikimas

 

                                  Atvirojo darbo metodininkės darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, Jurgita Valaikienė ir jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė spalio 30 d. dalyvavo atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių atstovų susitikime, Kaune. Susitikimo metu vyriausiosios specialistės Gintarė Stankevičienė ir Eglė Došienė pristatė 2019 m. nuveiktus darbus ir jaunimo politikos aktualijas. Dalyviai išklausė pranešimą priklausomybių tema. Darbuotojai grupėse diskutavo projektų rašymo su jaunimu, personalo vadybos ir darbo su atveju temomis. 
 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-10-31

________________________________________________________________________________

 

Mokymai „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“, Sudeikiuose

 

                                Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. spalio 12 - 13 dienosmis organizavo mokymus „Antidiskriminacijos, tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas“ tema. Mokymuose dalyvavo metodininkės darbui su jaunimu Gitana Vošterytė ir Jurgita Valaikienė. Darbuotojos mokymų metu:

• Mokėsi atpažinti įvairias diskriminacijos rūšis, neapykantos kalbą ir nusikaltimus;
• Nagrinėjo nepagarbaus elgesio priežastis ir pasekmes;
• Išsiaiškino klasikinių ir elektroninių patyčių ypatumus;
• Susipažino su tolerancijos ugdymo idėjomis ir metodikomis;
• Kalbėjosi apie tinkamą reagavimą į nepagarbų elgesį;
• Planavo sėkmingos patyčių prevencijos idėjas organizacijoje.

 

Metodininkė su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-10-14

________________________________________________________________________________

 

Konferencija „Savanoriška tarnyba - investicija į save“

 

                                   2019 m. rugsėjo 12 dieną, savanorius piimančių organizacijų atstovai dalyvavo konferencijoje  ,,Savanoriška tarnyba – investicija į save”. Konferencijos metu moksleiviams, švietimo įstaigų vadovams, rajono vadovams buvo pristatytas  savanoriškos tarnybos modelis, organizacijos, kuriose jaunimas gali atlikti savanorišką tarnybą. Jaunimo centrą atstovavo Gitana Vošterytė, Monika Varaneckienė, Nijolė Gužienė.

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-09-13

________________________________________________________________________________
 

                      5 modulių mokymai dirbantiems su jaunimu

                     

                                  2018 m. spalio - gruodžio mėnesiais Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekdamas metodiškai palaikyti dirbančius su jaunimu, organizavo nepertraukiamus 5 modulių (darbo su jaunimu, psichologijos, socialinio darbo, jaunimo neformaliojo ugdymo ir jaunimo politikos) mokymus.

                      Mokymų tikslas buvo suteikti dirbantiems su jaunimu neformaliojo ugdymo, psichologijos, socialinio darbo žinių, supažindinti su pagrindiniais darbo su jaunimu principais ir psichologiniais dėsningumais, apibūdinti ugdomosios veiklos bei mokymo (si) galimybes skirtingose ugdymo (si) situacijose. Mokymuose dalyvavo vyr. specialsitė darbui su jaunimu Aurelija Urbonienė. 

 

Metodininkė darbui su jaunimu Gitana Vošterytė, 2019-12-31