į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Comenijus Regio partnerystės projektas


 

COMENIUS REGIO PARTERYSČIŲ  PROJEKTAS „BALTŲ  ŠAKNYS“

 

    Rokiškio jaunimo centras, Rokiškio rajono savivaldybės administracija ir Juodupės gimnazija kartu su Plavino (Latvija) savivaldybe, Plavino gimnazija ir Plavino meno mokykla dalyvauja Švietimo mainų paramos fondo administruojamame  Comenius Regio partnerystės projekte pagal  Mokymosi visą gyvenimą  programą. Projekto  „Baltų šaknys - baltų kultūros paveldo kūrybiškas panaudojimas ugdymo procese“  pradžia 2012 m. rugsėjo 1 d., pabaiga 2014 m. liepos 31 d.
Projekto tikslas -  skatinti regioninį bendradarbiavimą švietimo srityje tarp Plavino ir Rokiškio savivaldybių ir ugdymo įstaigų. Aktyvinti mokytojų profesinį tobulinimąsi ir dalijimąsi gerąja darbo patirtimi remiantis mokymosi visą gyvenimą nuostata. Paruošti baltų kultūros paveldo pažinimo, išsaugojimo ir panaudojimo ugdymo procese koncepciją. Tobulinti ugdymo(si) procesą,  ieškant naujų darbo formų ir metodų. Stiprinti pasididžiavimą baltų  kultūros paveldu, edukacinių renginių metu aktyvinti ryšius tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo.
    Projektas „Baltų šaknys“- tai projektas apie mūsų protėvių genčių, gyvenusių prie Baltijos jūros, palikimo pažinimą ir išsaugojimą.  Latviją ir Lietuvą sieja  bendra senovės laikų istorija ir kultūrinis palikimas. Tarpregioninis bendradarbiavimas  projekto metu leis pažinti ir suprasti šį palikimą. Pagrindinis Plavino miesto ir Rokiškio miesto savivaldybių partnerystės tikslas – kūrybiškas mokymasis, baltų - lietuvių ir latvių- tautų kultūrinio paveldo panaudojimas  mokymo ir ugdymo procesuose, atsižvelgiant į laikmečio reikalavimus. Mokytojai, dalyvaudami seminaruose, mokymuose, kūrybiniuose – praktiniuose užsiėmimuose, patys giliau susipažins su baltų  kultūra, parengs metodinę  medžiagą, kurią panaudos pamokų, užsiėmimų metu.  Įgytas teorines ir praktines žinias mokytojai perduos mokiniams. Projekto rezultatai  bus  inovatyvūs, svarbūs abiejų regionų partneriams, nes tokio pobūdžio projektas dar nebuvo vykdomas.  Baltų kultūrinio paveldo išsaugojimas  labai aktualus - sustiprės regioninis tapatumas bei identiškumas, įgytos teorinės ir praktinės žinios bus perduotos mokiniams. Pradėtas bendradarbiavimas tarp regionų bus tęsiamas, skatins tobulinti tikslus ir siekti naujų rezultatų.

 

Projekto eiga