į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Demokratiškumo projektas „I see you working“

"I see you working" - demokratiškumo projektas vyksiantis Rokiškio ir Cesio miestuose suburia jaunimą iš Lietuvos ir Latvijos šalių. Projekto trukmė: 2014-01-01 iki 2015-03-31. Projektą finansavo programa "Veiklus jaunimas".  Projekto vykdytojai: Rokiškio rajono mokinių taryba, VšĮ Rokiškio jaunimo centras, Jaunieši Pilsētai – Pilsēta Jauniešiem, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Cēsu nodaļa. Projektas nagrinėja demokratiškumo, demokratiško valdymo principus kaip ES kertinį akmenį leidžiantį užtikrinti Europos šalių gerovę ir vientisumą. Projekto tikslas yra supažindinti dalyvius su demokratiškomis institucijomis, jų vykdoma veikla, institucijų struktūra, suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie tinkamus savo ir visuomenės interesų atstovavimo būdus, paskatinti jaunimą gyventi socialiai aktyvų gyvenimą, įsijungti į visuomeninę veiklą, dalyvauti demokratiškų institucijų sprendimo priėmimų procesuose. Projekto siekiamybė: aktyvus, pilietiškas Europos Sąjungos jaunimas, atstovaujantis savo ir visuomenės interesus, statantis demokratiškumą „čia ir dabar“. Laukiami rezultatai: aktyvios jaunimo savivaldos, stiprios jaunimo neformalios grupės, organizacijos, gebančios ir norinčios įsijungti į visuomenės gerovės užtikrinimo procesą.
Projekte dalyviai susipažins ne tik su teorija, bet ir su įvairiais neformaliajame ugdyme taikomais metodais kaip: ledlaužiai, energijai, komandos formavimai, grupinės užduotys, kūrybinės dirbtuvės, simuliacijos, diskusijos, prezentacijos, įsivertinimai ir kt. Dalyviai susipažins su įvairiais informacijos skleidimo būdais, medžiagos apdorojimu pasitelkiant medias.

 

Komandos formavimo vakaras

 

Susitikimas su mokyklų savivaldomis

 

Mokymai "Democracy in three nights"

 

Mokymai "Reaching Olimp Hill Top in 3 Sun rises"

 

Su valdžios atstovais neformalioje aplinkoje

 

Konferencija "Mes esame čia"

 

Mokymai

 

Popietė Europos informaciniasme centre

 

Rezultatų sklaidos renginys