į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
2007–2013 m. Latvijos-Lietuvos programa » Skelbimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro infrastruktūros modernizavimas

 

Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras kartu su kitais Latvijos ir Lietuvos partneriais įgyvendino projektą „Kūrybinių industrijų Bendros strategijos ir bendradarbiavimo tinklo Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono sukūrimas" LLIII-194. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa įgyvendinama pagal 2007-2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Programą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Projekto tikslas -  sukurti palankią aplinką kūrybinių veiklų plėtrai Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose.

VšĮ Rokiškio jaunimo centrui skirtos paramos dydis 119 966 EUR. Projekto veiklos vykdomos nuo  2010 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. liepos mėn.

2011 m. pavasarį  Rokiškio jaunimo centre vyko  keramikos, tapybos, tekstilės,  rudenį - meninės fotografijos ir grafinio dizaino užsiėmimai rajono gyventojams. Birželio mėn.  Rokiškio krašto muziejuje atidaryta kūrybinių studijų dalyvių  darbų paroda. Rugpjūčio 8-12 d. buvo organizuotos tarptautinės kūrybinės keramikos dirbtuvės „Žemė, vanduo, ugnis".  Dalyvavo  mokiniai ir mokytojai iš Rokiškio, Visagino, Aizkrauklės, Rundalės ir Pliavino. Užsiėmimų metu dalyviai mokėsi lipdyti  švilpynes iš molio ir jas glazūruoti,  aplankė Vytauto Valiušo keramikos muziejų Leliūnuose bei Igorio Kovalevskio dirbtuves Salose.

Projekto metu jaunimo centro mokytojai ir mokiniai dalyvavo mokymuose, seminaruose, susitikimuose   ne tik Lietuvoje -Visagine, Klaipėdoje, Birštone, bet ir Latvijoje – Liepojoje, Daugpilyje, Jelgavoje, Aiskrauklėje, Kuldigoje. Užmegzti ryšiai su Aiskrauklės, Jelgavos ir Pliavino meno mokyklomis.

Įgyvendinant šį projektą  renovuotas Rokiškio jaunimo centro pastatas. Pakeista stogo danga, durys ir langai. Suremontuoti penki kabinetai, salė, laiptinės. Įsigyta naujos įrangos ir baldų. Atnaujinta kompiuterių klasė, kuriama meno galerija.