į pradžią turinys susisiekite  
Mobilusis darbas

Metodininkė mobiliajam darbui su jaunimu

Aurelija Urbonienė

 

Mobilusis darbas su jaunimu – tai viena iš darbo su jaunimu formų, nukreipta į kiekvieną jauną žmogų ir sudaranti sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos pagal jauno žmogaus poreikius jo gyvenamoje aplinkoje, kurioje nėra Atvirųjų jaunimo centrų ar erdvių.

Mobiliojo darbo tikslinė grupė – kaimiškoje vietovėje gyvenantis jaunimas nuo 14 iki 29 metų.

 

Mobiliojo darbo tikslai:

Užmegzti santykį su jaunu žmogumi, orientuojantis į jauno žmogaus kasdienybę.

Pasiekti dėl gyvenamosios vietos mažiau galimybių turinčius jaunuolius.

Atstovauti jauno žmogaus interesus įvairioms institucijoms.

Tarpininkauti, derinant jauno žmogaus ir vietos bendruomenės interesus.

 

Mobilusis darbas unikalus tuo, kad:

Dalyvavimas veiklose nėra privalomas.

Ne jaunimas ateina pas mus, o mes einame pas jaunimą į „svečius“.

Veiklos jaunimui vykdomos ir organizuojamos atsižvelgiant į jauno žmogaus poreikius.

Sudarome galimybę tiesiog būti.

Renkamės ir buriamės ne tradicinėje jaunimo ugdymo(si) aplinkoje, bet jaunų žmonių susibūrimo vietose: viešose sporto aikštelėse, parkuose ir pan.

 

Informaciją atnaujino metodininkė mobiliajam darbui su jaunimu A. Urbonienė, 2019-07-02