į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos

DĖMESIO!

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021-01-27 nutarimu Nr. 49 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ karantinas tęsis iki 2021 m. vasario 28 d.

2021 m. vasario 1–26 d. Jaunimo centre neformaliojo vaikų švietimo programos ir darbas su jaunimu organizuojami nuotoliniu būdu.

Karantino laikotarpiu mokestis už užsiėmimus nerenkamas.

 


 

DAILĖS MOKYKLOS UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Nuo 2021 m. vasario 1 d.

 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pažinimas ir raiška

mokyt. Arūnas Augutis

 

14.20–15.50 

(nuotoliniu būdu)     

 

14.20–15.50

(nuotoliniu būdu)

 

Dailės raiška mokyt. Ž. Vaičiūnas

 

 

14.20–15.50

(nuotoliniu būdu) 

   

1  klasė

 

14.30–16.00 Kompozicija, Tapyba

(mokyt. R Gailiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

15.30–17.30 Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(nuotoliniu būdu)

16.00–16.45 

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

16.45–17.15 Piešimas 

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

17.15–18.15 

Mokinių savarankiškas darbas

(nuotoliniu būdu)

 

14.30–15.00 Erdvinė plastika 

(mokyt. A. Augutis)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

15.00–16.00 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(nuotoliniu būdu)

2  klasė

 

16.00–17.00 Piešimas, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

17.00–19.00 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(nuotoliniu būdu)

15.30–16.30 Tapyba, Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

(nuotoliniu

būdu

per Zoom)

16.30–19.00 

Mokinių savarankiškas darbas, 

konsultavimas

(nuotoliniu

būdu)

17.00–18.00 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(nuotoliniu būdu)

14.30–15.15 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)

3, 4 klasė

 

16.00–16.30

Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

16.30–18.30

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(nuotoliniu būdu)

 

4 kl.

16.40–17.10

Kompozicija (ind. val.)(mokyt. R. Gailiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

17.20–17.50

Kompozicija (ind. val.)(mokyt. R. Gailiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

15.50–16.20 

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

(nuotoliniu

būdu

per Zoom)

16.20–19.05 

Mokinių savarankiškas darbas, 

konsultavimas

(nuotoliniu

būdu)

4 kl.

16.00–16.30

Kompozicija (ind. val.)(mokyt. A. Augutis)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

16.40–17.10

Kompozicija (ind. val.) (mokyt. R. Gailiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

17.20–17.50

Kompozicija (ind. val.) (mokyt. R. Gailiūnas)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

16.00–17.00 

Kompozicija, Erdvinė plastika

(mokyt. A. Augutis)

(nuotoliniu būdu per Zoom)

17.00–19.00 

Mokinių savarankiškas darbas, konsultavimas

(nuotoliniu būdu)

15.15–16.00 Dailėtyra 3 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)

16.00–16.45 Dailėtyra 4 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

(nuotoliniu 

būdu 

per Zoom)