į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Neformalusis vaikų švietimas » Dailės pažinimas

Dailės pažinimas

Tikslas

Programos tikslas – padėti vaikams įgyti dailės dailės pažinimo pradmenis, ugdant kūrybišmumą ir tenkinant saviraiškos poreikius.

Aprašymas

Pasaulis gyvas savo vaizdiniais, sudarytais iš formų ir spalvų įvairovės. Linija ir taškas, forma ir spalva tai meninės raiškos priemonės, kurių suvokimas ir pažinimas padeda kurti. „Dailės pažinimo“ programos metu naudojant įvairias priemones, ugdymo(si) metodus vaikai pažins spalvas ir formas, ieškos savo kūrybos stiliaus, tenkins saviraiškos poreikius. Programos įgyvendinimo metu bus sudaroma vaikams galimybės: rinktis savo poreikius, gebėjimus atitinkančias dailės ugdymo(si) formas; atskleisti ir plėtoti savo kūrybinius ir meninės raiškos gebėjimus, ugdytis kūrybos spontaniškumą ir individualumą; plėsti vaizduojamąją patirtį, ją panaudoti savo išgyvenimų ar idėjų vaizdavimui; mokytis naudotis pagrindinėmis ir kitomis dailės raiškos meninėmis bei techninėmis priemonėmis; domėtis savo krašto ir pasaulio kultūra, ugdytis supančio pasaulio įvairovės suvokimą. Vaikų motyvacija bus skatinama dalyvaujant konkursuose, rengiant darbų parodas. Tai puiki galimybė vaikui pasitikrinti kiek ši sritis bus patraukli ateityje. Programos trukmė – 2 metai. Programos apimtis – 192 val., 3 val. per savaitę.

Reikalavimai dalyviams

Programa skirta 7–11 metų vaikams, norintiems tenkinti dailės pažinimo ir raiškos poreikius, ugdyti dailės srities meninius gebėjimus.

Programos vykdytojas

Arūnas Augutis, kvalifikacija – dailės mokytojas ekspertas, tel. Nr. +370 698 20682, el. paštas  arunas.augutis@gmail.com

Vaikų skaičius

15

Programos vykdymo vieta

Rokiškio jaunimo centras

Programos vykdymo laikas

Pirmadieniais, ketvirtadieniais 12.50-14.20 val.

 

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2023-02-20