į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Neformalusis vaikų švietimas » Informacija

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Būrelio programos pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Pynimas iš vytelių (mokyt. Regina Raišienė)

15.00–18.00

15.00–18.00

„Aš ir robotika“ (mokyt. Sonata Grigaliūnienė)

16.00–17.30

 

DAILĖS MOKYKLOS  UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Programos pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pradinis ugdymas

(mokyt. A. Augutis)

-`

14.20–15.50

 

-

14.20–15.50

 

-

Dailės raiška

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

-

-

14.20–15.50

 

-

-

1-2 klasė

 

 

 

-

15.00-15.45

Dailėtyra 1 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

15.50–18.05

Kompozicija

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

18.10 – 18.55

Dailėtyra 2 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

16.00–18.15

Piešimas
(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

 

-

14.30–16.00

Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

16.10–18.25

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

3 klasė

 

 

 

15.00 – 17.15

Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

17.20 –18.50

Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

-

16.00–18.15

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

18.20 –19.05

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

16.00 -18.15 

Piešimas
(mokyt. A. Augutis)

 

-

 4 klasė

 

 

 

 

15.30–17.00  

Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

17.20 – 19.35

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

16.40–18.55

Kompozicija

 (mokyt. R. Gailiūnas)

19.00 – 19.45

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

-

-

16.10 –18.25

Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

 

 

 

2021 – 2022 m. ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO UGDYMO PLANAS

1. Dailės pradinis ugdymas

Dalykas

Savaitinių valandų skaičius

Dailės raiška

2

Dailės pažinimas ir raiška

4


2. Pagrindinis dailės ugdymas 

Dalykas

Savaitinių valandų skaičius

       1-2  kl.

3 kl.

 4 kl.

Piešimas

3

3

3

Tapyba

3

3

3

Skulptūra

2

2

2

Kompozicija

3

3

3 + 1 indiv. val.

Dailėtyra

1/1

1

1

Iš viso:

12

12

12 + 1 indiv. val.


3. Neformaliojo vaikų švietimo programos

Dalyko pavadinimas

Grupių skaičius

Savaitinių valandų skaičius

„Aš ir robotika“

1

2

Pynimas iš vytelių

1

8

Robotika (tikslinis finansavimas)

1

2

„Pynimo paslaptys (spec. poreikių vaikams)“ (tikslinis finansavimas)

1

3

Dailės pažinimas (tikslinis finansavimas)

1

3