į pradžią turinys susisiekite  
Neformalus švietimas » Informacija
Į Rokiškio jaunimo centrą direktoriaus įsakymu priimami visi norintys mokiniai (vaikai, jaunimas, suaugusieji), pateikę sveikatos pažymėjimą ir sudarę sutartį.

 

2018–2019 M. M. ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO UGDYMO PLANAS

 

1. Dailės pradinis ugdymas 

Dalykas 

1 metų grupė

2–3 metų grupė

Dailės pažinimas ir raiška

 2

4
 

2. Dailės pagrindinis ugdymas 

Dalykas/klasė

1 kl. (val.)

2 kl. (val.)

3 kl. (val.)

4 kl. (val.)

Piešimas

2

3

3

3

Tapyba

2

3

3

3

Skulptūra

2

2

2

2

Kompozicija

2

3

3

3

Dailėtyra

1

1

1

1

Iš viso

9

12

12

12

               

 3. Būrelių užsiėmimai

Dalyko pavadinimas

Grupių skaičius

Savaitinių valandų skaičius

Iš viso val. skaičius

Pynimas iš vytelių

1

8

8
„Aš ir robotika“ 2 2 4

 

 

2018–2019 M. M. DAILĖS MOKYKLOS UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pradinis ugdymas

mokyt. Arūnas Augutis

 

14.30–16.00      

 

14.30–16.00

 

Dailės raiška mokyt. Ž. Vaičiūnas         14.30–16.00

1  klasė

14.30–15.15 

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

15.25–16.55 Piešimas 

(mokyt. A. Augutis)

15.50–17.20 

Tapyba 

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

 

 

14.30–16.00 Kompozicija

(mokyt. R Gailiūnas)

15.25–16.55 Piešimas 

(mokyt. A. Augutis)

 

 

 

2  klasė

 

 

16.00–17.30 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

17.40–18.50 Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

14.30–15.15 Dailėtyra

(mokyt.  Ž. Vaičiūnas)

15.25–17.40 Piešimas

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

17.50–19.00 Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

14.30–16.45 Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

3 klasė

15.15–17.30 Piešimas

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

17.40–18.25 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

 

15.15–17.30 Kompozicija

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

17.40–19.10 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

16.00–18.15 

Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

 
4 klasė

15.00–17.15 

Tapyba 

(mokyt. R. Gailiūnas)

17.25–18.55 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

 

15.35–17.50 Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

18.00–18.45 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

 

15.15–17.30 Piešimas 

(mokyt. A. Augutis)

 

 

2018–2019 M. M. BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

 

Būrelio pavadinimas

Mokytojas Vieta

  Savaitės dienos 

Darbo laikas

Pynimas iš vytelių

Regina Raišienė Rokiškio jaunimo centras

 trečiadienis      

 penktadienis    

15.00–18.00

15.00–18.00

„Aš ir robotika“

Sandra Čibinskaitė

Kavoliškio mokykla-darželis

Rokiškio jaunimo centras

 pirmadienis      

 trečiadienis

14.40–16.10

15.15–16.45

 

 

 

 

 

 

 

2018–2019 M. M. MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

 

Užsiėmimo (būrelio) pavadinimas

Nustatytas mėnesinis mokestis

Pradinis dailės ugdymas 

8,00 Eur 

Pagrindinis dailės ugdymas

9,00 Eur

Pynimo iš vytelių būrelis

6,00 Eur

„Aš ir robotika“ 5,00 Eur

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-09-05