į pradžią turinys susisiekite  
Neformalusis vaikų švietimas » Informacija
Į Rokiškio jaunimo centrą direktoriaus įsakymu priimami visi norintys mokiniai (vaikai, jaunimas, suaugusieji), sudarę sutartį.

 

2020–2021 M. M. ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO UGDYMO PLANAS

 

1. Dailės pradinis ugdymas 

Dalykas 

Savitinių valandų skaičius

Dailės raiška

 2

Dailės pažinimas ir raiška 4
 

2. Dailės pagrindinis ugdymas 

Dalykas/klasė

1 kl. (val.)

2 kl. (val.)

3, 4 kl. (val.)

Piešimas

2

3

3

Tapyba

2

3

3

Skulptūra

2

2

2

Kompozicija

2

3

3 + 5 ind.

Dailėtyra

1

1

3 kl. – 1, 4 kl. – 1

Iš viso

9

12

3 kl. – 12 

4 kl. – 12 + 5 ind.

               

 3. Būrelių užsiėmimai

Dalyko pavadinimas

Grupių skaičius

Savaitinių valandų skaičius

Iš viso val. skaičius

Pynimas iš vytelių

1

8

8
„Aš ir robotika“ 2 2 4

 

 

2020–2021 M. M. DAILĖS MOKYKLOS UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
nuo 2020 m. rugsėjo 7 d.
 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pažinimas ir raiška

mokyt. Arūnas Augutis

 

14.20–15.50

      

 

14.20–15.50 

 

Dailės raiška mokyt. Ž. Vaičiūnas

 

  14.20–15.50    

1  klasė

 

14.30–16.00 Kompozicija

(mokyt. R Gailiūnas)

16.10–16.55 

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

14.30–16.00 

Tapyba 

(mokyt. R. Gailiūnas)

16.10–17.40 Piešimas 

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

 

14.30–16.00 Skulptūra 

(mokyt. A. Augutis)

 

2  klasė

 

16.30–18.45 Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

15.15–17.30 Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

17.45–18.30 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

14.30–16.45 Kompozicija 

(mokyt. R. Gailiūnas)

16.50–18.20 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

 

3, 4 klasė

15.15–17.30 Kompozicija

(mokyt. A. Augutis)

17.40–19.10 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

15.15–16.00 Dailėtyra 3 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

16.05–18.20 Piešimas 

(mokyt. A. Augutis)

18.25–19.10 Dailėtyra 4 kl.

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

16.30–18.45 

Tapyba 

(mokyt. R. Gailiūnas)

18.45–19.30 

Kompozicija (ind. val.)

(mokyt. R. Gailiūnas)

16.00–16.45

Kompozicija 

(ind. val.)

(mokyt. A. Augutis)

17.00–19.15 

Kompozicija 

(ind. val.)

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

 

 

2020–2021 M. M. BŪRELIŲ TVARKARAŠTIS

 

Būrelio pavadinimas

Mokytojas Vieta

  Savaitės dienos 

Darbo laikas

Pynimas iš vytelių

Regina Raišienė Rokiškio jaunimo centras

 trečiadienis      

 penktadienis    

15.00–16.30

16.40–18.10

„Aš ir robotika“

Sandra Čibinskaitė

Rokiškio jaunimo centras

Rokiškio mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ Kavoliškio sk.

antradienis

 

trečiadienis

13.30–15.00

 

14.50–16.20

 

 

 

 

 

 

 

2020–2021 M. M. MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

 

Užsiėmimo (būrelio) pavadinimas

Nustatytas mėnesinis mokestis

Pradinis dailės ugdymas 

8,00 Eur 

Pagrindinis dailės ugdymas

9,00 Eur

Pynimo iš vytelių būrelis

6,00 Eur

„Aš ir robotika“ 5,00 Eur

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2020-09-01