į pradžią turinys susisiekite  
Neformalus švietimas » Informacija
Į Rokiškio jaunimo  centrą direktoriaus įsakymu priimami visi norintys mokiniai (vaikai, jaunimas, suaugusieji), pateikę sveikatos pažymėjimą ir sudarę sutartį.

 

2017–2018 M. M. ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO UGDYMO PLANAS

 

1. Dailės pradinis ugdymas 

Dalykas 

Valandų skaičius

Dailės pažinimas ir raiška

 4

Iš viso

 4

 

2. Dailės pagrindinis ugdymas 

Dalykas/klasė

1 kl.

2 kl.

3 kl.

4 kl.

Piešimas

2

3

3

3

Tapyba

2

3

3

3

Skulptūra

2

2

2

2

Kompozicija

2

3

3

3

Dailėtyra

1

1

1

1

Iš viso

9

12

12

12

               

 3. Būrelių užsiėmimai

Dalyko pavadinimas

Savaitinių valandų

skaičius

Pynimas iš vytelių

8

Medžio darbai 6
„Aš ir robotika“ 2
Meninė saviraiška (tapyba, kompozicija) suaugusiems 2

 

 

2017–2018 M. M. DAILĖS UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
 

 

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Dailės pradinis ugdymas

mokyt. Arūnas Augutis

 

14.30–16.00      

 

14.30–16.00

 

1  klasė

14.30–16.00 Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

16.10–17.40 Skulptūra 

(mokyt. A. Augutis)

 

 

 

14.30–15.15

Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

15.25–16.55 

Tapyba 

(mokyt. R. Gailiūnas)

14.30–16.00 Kompozicija

(mokyt. R Gailiūnas)

 

 

 

2  klasė

15.15–17.30 Piešimas

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

17.40–18.25 Dailėtyra

(mokyt.  Ž. Vaičiūnas)

 

15.00–16.10 Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

16.20–17.50 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

 

15.15–17.30 Kompozicija

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

17.40–18.50 Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

 

 

3, 4 klasė

16.00–18.15 Tapyba

(mokyt. R. Gailiūnas)

18.25–19.10 Dailėtyra

(mokyt. Ž. Vaičiūnas)

 

15.15–17.30 Piešimas

(mokyt. A. Augutis)

17.40–19.10 Skulptūra

(mokyt. A. Augutis)

16.00–18.15 Kompozicija

(mokyt. R. Gailiūnas)

 

 

 

 

2017–2018 M. M. BŪRELIŲ DARBO GRAFIKAS

 

Būrelio pavadinimas

  Savaitės dienos 

Darbo laikas

Pynimas iš vytelių

 trečiadienis      

 penktadienis    

15.00–18.00

15.00–18.00

Medžio darbai

 trečiadienis        

 penktadienis      

14.30–16.45

14.30–16.45

„Aš ir robotika“

 antradienis      

 trečiadienis  

13.30–15.00

15.30–17.00

Meninė saviraiška (tapyba, kompozicija) suaugusiems  penktadienis 16.30–18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017–2018 M. M. MOKESTIS UŽ MOKSLĄ

 

 

Užsiėmimo (būrelio) pavadinimas

 

Nustatytas

mėnesinis

mokestis

Pradinis dailės ugdymas 

8,00 Eur 

Pagrindinis dailės ugdymas

9,00 Eur

Pynimo iš vytelių būrelis

6,00 Eur

Medžio darbai

6,00 Eur
„Aš ir robotika“ 5,00 Eur
Meninė saviraiška (tapyba, kompozicija) suaugusiems 10,00 Eur

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-01-08