į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Neformalusis vaikų švietimas » Robotika

Robotika

 

Tikslas

Ugdyti vaikų kūrybinius, techninius gebėjimus robotikos mokslo srityje, skatinant domėjimąsi išmaniosiomis technologijomis.

Aprašymas

Šiuolaikinis gyvenimas neatsiejamas be išmaniųjų technologijų ir jų teikiamų galimybių. Mūsų aplinkoje susiduriame su ne vienu mechaniniu objektu – robotu – galinčiu atlikti užprogramuotas užduotis. Tad svarbu mokėti jais naudotis, žinoti jų veikimo principus, o esant susidomėjimui ir juos kurti, programuoti.

Programos įgyvendinimo metu mokiniai susipažins su robotų paprastais ir sudėtingais veikimo principais, išmoks konstruoti robotus, juos programuoti reikiamų veiksmų atlikimui bei juos pasitelkiant tyrinėti mus supančią aplinką. Vaikai būrelio metu lavins kūrybinius, techninius, programavimo gebėjimus, loginį mąstymą, ugdysis technologinio pasaulio pažinimą, mokysis spręsti problemas ieškodami priežasties ir pasekmės ryšių, įgys bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių, tenkins saviraiškos poreikius. Robotus konstruos ir programuos pagal pa(si)rinktą temą, atliks užduotis bei kurs savo kūrybos robotus. Vaikų motyvacija bus skatinama dalyvaujant varžybose, konkursuose. Tai puiki galimybė vaikams atrasti, pasitikrinti save kiek ši sritis bus patraukli ateityje.  Programai įgyvendinti yra sudarytos geros sąlygos. Rokiškio jaunimo centre yra informacinių technologijų klasė, kurioje yra visa reikalinga įranga, įvairios priemonės robotikos programai įgyvendinti.

Programos trukmė – 2 metai. Programos apimtis – 128 val., 2 val. per savaitę. 

Reikalavimai dalyviams Programa skirta 7–14 metų vaikams.
Programos vykdytojas Sonata Grigaliūnienė, kvalifikacija – informatikos mokytoja, el. paštas sgrigaliuniene@gmail.com
Vaikų skaičius 11
Programos vykdymo vieta

Rokiškio jaunimo centras 

Programos vykdymo laikas Trečiadieniais 13.30 - 15.30 val.


Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2023-02-20