į pradžią turinys susisiekite  
Paslaugos

2018–2019 m. m. VšĮ Rokiškio jaunimo centre vyksta šie užsiėmimai:

 

 

Trukmė (val./sav.)

Mokes-

tis (Eur)

Vieta

Finansavimas

Dailės mokykla

Rokiškio r. savivaldybės finansavimas

Pradinis ugdymas

4

8,00

Rokiškio jaunimo centras

Dailės raiška

2

Pagrindinis ugdymas

1 kl.

9

9,00

2 kl.

12

3 kl.

12

4 kl.

12

Neformaliojo švietimo užsiėmimai:

Pynimas iš vytelių 

8

6,00

Rokiškio jaunimo centras

„Aš ir robotika“ 1 gr.

2

5,00

„Aš ir robotika“ 2 gr.

Meninė saviraiška (tapyba, kompozicija) suaugusiems

2

10,00

Robotika 1 gr.

2

0,00

Rokiškio jaunimo centras

Tikslinis ES fondų/valstybės finansavimas

Robotika 2 gr.

Rokiškio r. Panemunėlio mokykla-daugiafunkcis centras

Dailės pažinimas

3

0,00

Senamiesčio progimnazija

„Pynimo paslaptys“ (spec. poreikių vaikams)

3

0,00

Rokiškio pagrindinė mokykla

 

Mokestį už mokslą Dailės mokykloje ir būrelius Rokiškio jaunimo centre galite sumokėti per elektroninę bankininkystę. Jaunimo centro kodas – 190254729, Luminor Bank AB sąskaita – Nr. LT374010041500205596. Darydami pavedimą, „Mokėjimo paskirtyje“ reikia nurodyti vaiko vardą, pavardę ir užsiėmimo pavadinimą. Prašome pavedimus daryti kiekvieną mėnesį iki 20 d.

 

Į Rokiškio jaunimo centro neformaliojo švietimo užsiėmimus direktoriaus įsakymu priimami visi norintys mokiniai (vaikai, jaunimas, suaugusieji).

 

Priimant į Rokiškio jaunimo centro neformaliojo švietimo užsiėmimus pasirašomi dokumentai:

Priėmimo į VšĮ Rokiškio jaunimo centrą sutartis

Asmens duomenų teikimo ir tvarkymo susitarimas

 

VšĮ Rokiškio jaunimo centre vaikams ir suaugusiems organizuojamos edukacinės programos.

 

 

Viešosios įstaigos Rokiškio jaunimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-11-29