į pradžią turinys susisiekite  
Paslaugos

ROKIŠKIO JAUNIMO CENTRO PASLAUGOS

2020–2021 m. m.

 

NVŠ UŽSIĖMIMAI

 

Trukmė (val./sav.)

Mokestis (Eur)

Vieta

Finansavimas

Dailės mokykla

Rokiškio r. savivaldybės finansavimas

Pradinis

ugdymas

Dailės raiška ir pažinimas

4

8,00

Rokiškio jaunimo centras

Dailės raiška

2

Pagrindinis ugdymas

1 kl.

9

9,00

2 kl.

12

3, 4 kl.

12 + 5 ind.

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai:

Pynimas iš vytelių

8

6,00

Rokiškio jaunimo centras

Rokiškio mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ Kavoliškio sk.

„Aš ir robotika“ 1 gr.

2

5,00

„Aš ir robotika“ 2 gr.

Robotika

2

0,00

Rokiškio jaunimo centras

Tikslinis ES fondų/valstybės finansavimas

Dailės pažinimas

3

0,00

Rokiškio Senamiesčio progimnazija

„Pynimo paslaptys“ (spec. poreikių vaikams)

3

0,00

Rokiškio pagrindinė mokykla

 

Mokestį už mokslą Dailės mokykloje ir būrelius Rokiškio jaunimo centre galite sumokėti per elektroninę bankininkystę. Gavėjas – Rokiškio jaunimo centras, Jaunimo centro kodas – 190254729, Luminor Bank AB sąskaita – Nr. LT374010041500205596. Darydami pavedimą, „Mokėjimo paskirtyje“ reikia nurodyti vaiko vardą, pavardę ir užsiėmimo pavadinimą. Prašome pavedimus daryti kiekvieną mėnesį iki 20 d.

 

Į Rokiškio jaunimo centro neformaliojo švietimo užsiėmimus direktoriaus įsakymu priimami visi norintys mokiniai (vaikai, jaunimas, suaugusieji).

 

Priimant į Rokiškio jaunimo centro neformaliojo švietimo užsiėmimus pasirašomi dokumentai:

Priėmimo į Rokiškio jaunimo centrą sutartis

Asmens duomenų teikimo ir tvarkymo susitarimas

 

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS

Rokiškio jaunimo centre vaikams ir suaugusiems organizuojamos edukacinės programos.

Edukacinė programa

Mokestis

„Apie žemę, kuri tampa keramikos dirbiniais“

3,00 Eur

„Nulipdysiu sau švilpynę...“

3,00 Eur

„Lanksti žilvičio šakelė...“

3,00 Eur

„Konstruoju, programuoju“

3,00 Eur

 

 

 

Rokiškio jaunimo centro teikiamų paslaugų kainų ir gaunamų lėšų panaudojimo tvarkos aprašas

 

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2020-08-31