į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Pilietinio ir tautinio vaikų švietimo programa

                 

     Viešoji įstaiga Rokiškio jaunimo centras kartu su partneriais - Ukmergės švietimo ir Švenčionių rajono Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centrais laimėjo pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo (regioninio tapatumo stiprinimo) programų konkursą ir kartu 2011-2012 metais įgyvendino projektą „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities".
     Programos veiklos buvo vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą/ dalinai finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administravo Švietimo mainų paramos fondas.
     Projekto TAPK dėka šioje programoje dalyvavo 230 Rokiškio rajono vaikų, iš Rokiškio Senamiesčio pradinės mokyklos, Panemunėlio ir Kriaunų pagrindinių mokyklų, VšĮ Rokiškio jaunimo centro ir Rokiškio darželio-mokyklos "Ąžuoliukas". Vaikų amžius - nuo 6 iki 18 metų. Veiklos buvo vykdomos nuo 2011-06-01 iki  2012-05-01.
     Regioninio tapatumo stiprinimo programos „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities" tikslas buvo - perteikti vaikams regiono etnokultūrinius ypatumus ir stiprinti Aukštaitijos regiono tapatumą. Programos vykdymo vieta - dalis rytų ir vidurio Lietuvos, kuri apima Rokiškio, Ukmergės, Švenčionių ir Ignalinos dabartinius rajonus. Tai istorinės Sėlių, Nalšios, Deltuvos žemės, kur rytų Aukštaitijos etniniai bendrumai nusidriekia beveik iki Ukmergės vakaruose.
    Programoje buvo siekiama supažindinti vaikus su regiono etnokultūrinėmis vertybėmis, tautodailininkais, žmonėmis, puoselėjančiais krašto papročius, amatus, prisidedančius prie tapatumo išsaugojimo, stiprinimo ir plėtros. Ekspedicijų metu bei vykdant tiriamąją veiklą, buvo  užmegzti ryšiai su vietos bendruomene, jaunimu. Buvo organizuojami susitikimai su senųjų amatų, kulinarinio paveldo propaguotojais, fiksuojama garsinė, vaizdinė, rašytinė informacija. Ši informacija buvo paudota ruošiant maršrutus-planus, aprašus bei regiono tapatumo modelį.

 Programos eiga