į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Programa „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“

 

LT

       2014 m. gruodžio 19 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl lėšų skyrimo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT05 „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ projektui „Skuodo AJC modernizavimas ir veiklų plėtra“ finansuoti. Rokiškio jaunimo centras yra  Skuodo rajono savivaldybės administracijos partneris šiame projekte. Projekto trukmė 17 mėnesių. Rokiškio jaunimo centrui skirta suma – 31858 Eur. Numatomos veiklos – turistinės bazės Žiobiškyje infrastruktūros gerinimas, mokymų, užsiėmimų mažiau galimybių turinčiam jaunimui organizavimas.

 

EN

          In 2014 years December 19th Skuodas district municipality administration signed agreement with Social care and job ministry about financial resources appointment for „Europe economic area and Norway finance mechanism program LT05 „Risk group children and youth“ project „Public youth center of Skuodas modernization and activities development“ funding. Rokiskis youth centre is a partner of Skuodas district municipality administration in this project. Project duration is 17 months. For Rokiskis youth centre was dedicated 31858 Eur amount. Expected activities – improvement of tourist base infastructure, implemented trainings, activities for youth with less opportunities.

 

Programos eiga