į pradžią turinys susisiekite  
Projektas „Atrask save“ » Eiga

JGI koordinatorių susitikimas Kėdainiuose

 

Šių metų rugpjūčio 9 dieną Kėdainiuose, viešbutyje „Grėjaus namai” įvyko vietos JGI koordinatorių susitikimas. Susitikimo metu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Jonas Laniauskas pristatė projekto įgyvendinimo rezultatus. Susitikime buvo pristatytas ir naujas projektas, kuris turėtų startuoti 2019 metų pradžioje. Taip pat buvo pristatytos projekto užbaigimo procedūros, vyko konsultacijos su projekto koordinatoriais, buvo atsakoma į iškilusius klausimus, susijusius su projekto pabaiga. Vyko darbas grupėse, buvo aptarti kiekvienos savivaldybės pasiekti rezultatai, tvarkomi ir tikrinami dokumentai.

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.

Visus, norinčius prisijungti prie projekto veiklų ar pažįstančius 15–29 metų jaunuolių, kurie niekur nedirba ir nesimoko, nėra registruoti darbo biržoje, nedalyvauja jokiuose mokymuose, kviečiame kreiptis į Rokiškio Jaunimo centre dirbančią vietos JGI koordinatorę Sonatą Grigaliūnienę tel.: (8 633) 17 574  arba el. paštu: jgirokiskis@gmail.com.

 

Vietos JGI koordinatorė S. Grigaliūnienė, 2018-08-20


 

Savanorystė

 

    Į projektą „ Atrask save“ Enola atėjo nebaigusi 12-os klasių. Mergina niekaip negalėjo apsispręsti ką norėtų veikti toliau gyvenime. Ar dirbti, ar siekti profesijos. Tad jai buvo pasiūlyta savanoriauti VšĮ Rokiškio jaunimo centre. Pradėjus savanoriauti iškart pasimatė, kad mergina jaučiasi esanti savo vėžiose. Pradėjusi savanorystę, Enola greitai įsitraukė į ugnies žonglierių grupės „FireAngels“ veiklas, organizavo susirinkimus, kuriuose aptardavo būsimus pasirodymus, tardavosi su kitais nariais dėl repeticijų laiko bei spręsdavo iškilusias vidines grupės problemas. Jaunimo centro atvirų vakarų metu mergina noriai bendraudavo su naujai į Jaunimo centrą atėjusiais jaunuoliais, žaisdavo stalo žaidimus. Vaikų dienos centro „ Kad būtume drauge“ vaikams padėjo šeimos sveikatingumo šventės pasirengimo procese, padėjo daryti padėkas, medalius vaikams, sukūrė šokį dienos centro merginoms, prisidėjo prie organizacinės grupės, rengiančios įvairias veiklas. Šiandien Enola yra išvykusi į užsienį, bet labai laukia, kada galės vėl grįšti į savo gimtąjį miestą ir užsiimti jai patinkančia veikla.

     Visus, norinčius „pasimatuoti“ savanorystę, arba prisijungti prie projekto veiklų 15–29 metų jaunuolius, kviečiame kreiptis į Rokiškio Jaunimo centre dirbančias vietos JGI koordinatores tel.: (8 633) 17 574  arba el. paštu: jgirokiskis@gmail.com.

 

Vietos JGI koordinatorė Konstancija Kviliūnaitė


 

Vietos JGI koordinatorių susitikimas Kaune

 

Šių metų gegužės 3 dieną Kaune, KTU socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete įvyko vietos JGI koordinatorių susitikimas, kuriame dalyvavo ir Rokiškio rajono JGI koordinatorės Sonata Grigaliūnienė ir Konstancija Kviliūnaitė.

Susitikimo metu Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius J. Laniauskas pristatė projekto įgyvendinimo rezultatus, bei aptarė projekto užbaigimo procedūras. Susitikimo metu diskutavome apie darbo su NEET jaunimu tęstinumą. Įžvelgdami, kad JGI koordinatorių paslaugos yra naudingos niekur nedirbantiems ir nesimokantiems jaunuoliams. Remiantis JGI koordinatorių patirtimi, buvo nuspręsta, jog sistemą dar reikėtų patobulinti, kad ji būtų kuo patrauklesnė ir naudingesnė NEET jaunuoliams.

Antroje susitikimo dalyje darbas vyko grupėse, koordinatoriai diskutavo šiomis temomis:

Paslaugos NEET jaunuoliams;

NEET jaunuolių paieškos mechanizmai;

Kokiems NEET jaunuoliams reikėtų skirti prioritetą.

Dirbdami grupėse koordinatoriai tobulino savo įgūdžius, dalinosi savomis patirtimis.  Grupėse vyko aktyvios diskusijos, visos temos buvo išsamiai išanalizuotos.

Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų.

Visus, norinčius prisijungti prie projekto veiklų ar pažįstančius 15–29 metų jaunuolių, kurie niekur nedirba ir nesimoko, nėra registruoti darbo biržoje, nedalyvauja jokiuose mokymuose, kviečiame kreiptis į Rokiškio Jaunimo centre dirbančias vietos JGI koordinatores tel.: (8 633) 17 574  arba el. paštu: jgirokiskis@gmail.com.

 

Vietos JGI koordinatorė S. Grigaliūnienė, 2018-05-08


Projekto „Atrask save“ rezultatų apžvalga

 

Jaunimo garantijų projekto „Atrask save“ veiklose nuo 2015 m. spalio 1 d. užsiregistravo 148 dalyviai. Per visą projekto laikotarpį  t. y. 3 metus, Rokiškio rajone buvo planuojama įtraukti 140 jaunuolių. Rezultatas jau pasiektas, tačiau ir toliau dirbama, siekiant padėti jauniems žmonėms (re)integruotis į darbo rinką. Savanorystę, savanorius priimančioje organizacijoje, atliko 3 jaunuoliai. Mūsų rajone savanorystė nėra labai populiari, tačiau stengiamasi motyvuoti jaunus žmones savanoriauti ar atlikti savanorišką praktiką. Lietuvoje yra labai daug pavyzdžių, kai jauni žmonės atlikę savanorystę, savanorius priimančiose organizacijose, sėkmingai jose įsidarbino.

Baigę pirminę intervenciją projekte „Atrask save“ ir negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo, jauni žmonės toliau gali dalyvauti LDB projekte „Naujas startas“. Projekto „Naujas startas“ teikiamos veiklos: įdarbinimas subsidijuojant, profesinis mokymas, darbo įgūdžių rėmimas, savarankiško užimtumo rėmimas labai populiarios dalyvių tarpe. Įvairiomis veiklomis per 2017 m. spalio–gruodžio mėn. pasinaudojo 54 jaunuoliai. Iš jų 16 jaunuolių įsidarbino rajono įmonėse, 1 jaunuolis išvyko studijuoti pasirinktos profesijos. 

              Daugiau informacijos  www.jaunimogarantijos.lt

 

Vietos JGI koordinatorė A. Pakalnienė, 2017-12-29


Jaunimo garantijų projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ galimybės

 

         Kiekvieno iš mūsų gyvenime ateina momentų, kai reikia apsispręsti, ką daryti toliau? Kokią darbo sritį pasirinkti? Kur geriausiai save realizuoti? Koks karjeros kelias tinkamiausias ir priimtiniausias? Tai sudėtingi klausimai, o pasirinkti atsakymai ir priimti sprendimai vėliau lydi visą gyvenimą. Jaunimo garantijų projektai „Atrask save“ ir „Naujas startas“ siūlo didelę paslaugų įvairovę visiems darbo, mokymosi ir praktikos galimybių ieškantiems jauniems žmonėms, tiek registruotiems, tiek nesilankantiems darbo biržoje.

       Projekte „Atrask save“ yra patraukli galimybė savanoriauti. Savanorystė duoda darbo įgūdžius, kompetencijas bei realias įsidarbinimo galimybes.

         Projekto „Atrask save“ tikslas – mažinti nuo 15 iki 29 m. nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių skaičių Lietuvoje. Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo reikalų departamento vykdomas projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis.

Jau 2 metai  VšĮ Rokiškio jaunimo centre su jaunuoliais dirbama projekte „Atrask save“. Šis darbas yra  itin prasmingas. Jaunimas yra pats geriausias mūsų visuomenės atspindys, todėl rūpintis juo, jam padėti kurti savarankišką gyvenimą – labai svarbu. Projekto „Atrask save“ pirminė intervencija jau yra suteikta 132 jauniems žmonės, 3 jaunuoliai savanoriavo savanorius priimančiose organizacijose. Toliau jie kuria savo gyvenimą dirbdami, mokydamiesi ar sukurdami savo verslą. Nuolatos bendradarbiaudama su teritorinės darbo biržos Rokiškio  skyriaus specialistėmis, vietos JGI koordinatorė stengiasi suteikti naudingos informacijos darbo paieškos, savarankiško gyvenimo, socialinių įgūdžių, profesiniais, savirealizacijos ir daugeliu kitų klausimų. Daugiau informacijos  www.jaunimogarantijos.lt.

 

Vietos JGI koordinatorė A. Pakalnienė, 2017-10-11

 


Jaunimo garantijos bendras tikslo siekimas

 

Š. m. rugsėjo 4 d. Kaune vyko projekto „Atrask save“ JGI koordinatorių susitikimas. Šis susitikimas buvo skirtas aptarti dabartinę neaktyvių jaunuolių situaciją skirtinguose miestuose bei rajonuose. Susitikimo metu diskutuota apie galimybes, kurių vis daugiau atsiveria jaunuoliams, norintiems dirbti, mokytis, kurti savo verslą. Į Kauną iš visų Lietuvos rajonų atvykę vietos JGI koordinatoriai dalinosi savo patirtimi, istorijomis, su kuriomis susiduria kiekvieną dieną savo darbe. Pristatytas bei aptartas LR Užimtumo įstatymas. Visos vietos JGI koordinatorių veiklos yra orientuojamos į jaunuolius, kurie nedirba ir nesimoko, skatinant ieškoti veiklos, įtraukiančios jaunuolį į darbo rinką, ar švietimo sistemą.

        Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausiasis specialistas Valdas Maksvytis aptarė pagrindinius aspektus bendraujant su jaunuoliu. Aptartos viešinimo galimybės, įsitraukimas į socialinius tinklus, jų reikalingumas šiandieniniam jaunam žmogui. Koordinatoriai yra mobilizuoti, todėl tai atveria naujas galimybes jaunuoliui dalyvauti projekte, pasinaudoti realiomis galimybėmis, pažinti jį supančią aplinką, ieškoti ko nors naujo.

 

Vietos JGI koordinatorė A. Pakalnienė, 2017-09-05

 


Apie naujas galimybes savanoriauti ir atlikti savanorišką praktiką

 

         Savanoriavimas ir savanoriška praktika vis dar sunkiai skinasi kelią Lietuvos jaunimo tarpe. Priežastys įvairios: kai kam trūksta noro, kai kam galimybių, o dažniausiai tai mažai informacijos apie tokią priemonę.

          Nuo 2016 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Užimtumo rėmimo pataisos, suteikiančios galimybę reikalingos darbo patirties neturintiems asmenims atlikti savanorišką praktiką. Asmuo nuo 16 metų iki 29 metų tiesiogiai gali sudaryti dvišalę praktikos sutartį su organizacija be mokymosi įstaigos tarpininkavimo. Iki šiol galiojantys teisės aktai ribojo darbdavių galimybę priimti studentus neapmokamai praktikai be trišalės sutarties tarp studento, bendrovės ir aukštojo mokslo įstaigos. Studentas praktiką galėjo atlikti tik tada, kai jo studijų programoje buvo numatyta tokia galimybė, o už jos organizavimą atsakinga aukštoji mokykla.

      Įstatymo pataisa pateikia ir apribojimų, siekiant apsaugoti jaunus žmones nuo darbdavių piktnaudžiavimo ir nemokamos darbo jėgos išnaudojimo. Savanoriškos praktikos sutarties terminas negali viršyti 2 mėnesio laikotarpio per kalendorinius metus, o asmuo gali iš viso sudaryti tik 3 savanoriškos praktikos sutartis.

            Tokio pobūdžio praktikos sutarties sudarymui ir vykdymui netarpininkauja nei mokymosi įstaiga, nei Lietuvos darbo birža. Apie savanoriškos praktikos sutarties sudarymą darbo biržos darbuotoją reikia informuoti tik tuo atveju, jeigu asmuo yra registruotas biržoje. Didesnį vaidmenį savanoriškos praktikos vykdyme atlieka „Sodra“. Pagal priimtas nuostatas neatlygintą savanorišką praktiką atliekantys asmenys bus draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis. Asmuo negalės sudaryti ir savanoriškos, ir darbo sutarčių vienu metu.

             Šie įstatymo pakeitimai padės jauniems žmonėms įgauti reikiamos darbo patirties, kurios reikalauja darbdaviai. Kadangi jaunuoliai nori darbo, o darbdaviai – patirties, savanoriška praktika išspręs šią problemą. Darbdaviai galės įvertinti asmens sugebėjimus ir įgūdžius bei atsirinkti tinkamus darbuotojus. Nors 2 mėnesių terminas neturinčiam jokios darbinės patirties jaunam žmogui gali būti per trumpas laikas įgyti reikalingų darbinių įgūdžių, tai yra galimybė jaunam žmogui įgyti darbo patirties, augti, tobulėti bei ugdyti savo konkurencingumą darbo rinkoje.

         Jei susidomėjote savanoryste ar savanoriška praktika, kreipkitės į VšĮ Rokiškio jaunimo centrą, ieškosim galimybių Jums padėti.


 

 

Projektas „Atrask save“ įgauna pagreitį

 

    Jau 1 – eri metai, VšĮ Rokiškio jaunimo centre vykdomas  projektas „Atrask save“. Šis projektas yra nacionalinio lygmens ir yra vykdomas visoje Lietuvoje, bei visiškai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.  Projekto tikslas – sumažinti 15 -29 m. niekur nedirbančių, nesimokančių, neregistruotų darbo biržoje jaunuolių skaičių. Už šio uždavinio vykdymą atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), o pagrindiniai vykdytojai yra Lietuvos darbo birža (LDB) ir Jaunimo reikalų departamentas (JRD). Pastarosios institucijos, įgyvendindamos jaunimo garantijų iniciatyvą, vykdo pirminės intervencijos projektą „Atrask save“ (LDB ir JRD kaip partneriai) ir antrinės intervencijos projektą „Naujas startas“ (tik LDB).  Bendra šių projektų vertė: 68 mln. eurų („Atrask save“ – 33 798 580, „Naujas startas“ - 35 375 386 mln). Siekiama, kaip įmanoma daugiau jaunuolių grąžinti į švietimo sistemą, integruoti į darbo rinką ir padidinti atstovaujamos savivaldybės rodiklį bei gerinti visos valstybės situaciją, mažinti emigraciją, nusikalstamumą ir ugdyti jaunuolių sąmoningumą. 2014 m. Eurostat duomenimis Rokiškio mieste ir rajone yra  6267 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m. Bedarbiai pagal Teritorinės darbo biržos duomenis – 383 jaunuoliai, 432 - yra neaktyvūs (niekur nedirba, nesimoko ir neregistruoti darbo biržoje). 

   Projektas „Atrask save“ yra skirtas jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Dar kartą kviečiame visus niekur nedirbančius, nesimokančius ir neregistruotus Darbo biržoje jaunus žmones kreiptis į projekto „Atrask save“ koordinatorę Aušrą Pakalnienę el. paštas ausrapakalniene@gmail.com, telefonu 8 633 17574 arba atvykti tiesiogiai pabendrauti į VšĮ Rokiškio jaunimo centrą (Vytauto g. 20, Rokiškis).


Aktuali informacija apie projektą “Atrask save”

 

     Projekto „Atrask save“ tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

    Daugeliui kyla klausimai: kas yra JGI (jaunimo garantijų iniciatyvos)? Kam skirtas projektas „Atrask save“? Kur jis vyksta? Kokios galimybės atsiveria jaunimui dalyvaujančiam šiame projekte? Kaip šiame projekte vyksta savanoriškos veiklos organizavimas? Į šiuos klausimus atsako vietos JGI koordinatoriaus teikiamos paslaugos: aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidauja gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką.
    Vietos JGI  koordinatorė, jaunuoliams teikia vaiko minimalios priežiūros, pagalbos pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar TDB, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo paslaugas. Šios paslaugos yra suteikiamos pagal individualius kiekvieno jauno žmogaus poreikius, taikant įvairias darbo su jaunimu formas bei neformaliojo ugdymo metodus, didžiausią dėmesį skiriant individualiam darbui.
     Puiki galimybė nuo 15-29 m., niekur nedirbantiems, nesimokantiems, darbo biržoje nesilankantiems jaunuoliams, mamoms auginančioms vaikus, prasiblaškyti, praplėsti akiratį, atrasti naujų galimybių, realizuoti save.

Šio  didelio ES finansuojamo projekto tikslas - jauniems žmonės padėti grįžti į darbo rinką, švietimo sistemą ar atlikti kokybišką praktiką/stažuotę.

      Projekto privalumai: gauni PSD ( privalomąjį sveikatos draudimą), kol dalyvauji projekte! Gali išbandyti save įvairiose vietose savanoriaujant (savanoriaujantiems jauniems žmonėms yra kompensuojamos kelionės išlaidos, jei reikalingas būstas, apmokama dalis nuomos, skiriami maistpinigiai).
     Nežinai ko nori ir ką gali? Drąsiai kreipkis! Būk išklausytas, sužinok savo norus ir galimybes!
Turi draugų, giminaičių, pažįstamų kurie nedirba, nesimoko ir nėra registruoti darbo biržoje?
Manai, kad kažkam tai gali būti naudinga? Nori sužinoti atsakymus?
Kviečiame kreiptis asmenis nuo 15-29 m. amžiaus tel. +37063317574, el. paštu: ausrapakalniene@gmail.com.
     Projektas ,, Atrask save“ ieško savanorių  (savanorystės vietas galite pasirinkti asmeniškai).

 

        


Savanorystė projekte „Atrask save“

 

     Evelina į projektą ,,Atrask save"atėjo pati, nes senai norėjo išbandyti savanorystę. Jauna moteris motyvuota, nori save realizuoti, baigusi socialinius mokslus, labai norėjo įgyti darbui reikalingų įgūdžių. Rokiškio rajone akredituotų savanorystės vietų yra nedaug, todėl pasirinkome socialinių paslaugų centrą.   Savanoriaudama Evelina įgyjo socialiniam darbui reikalingų praktinių įgūdžių: organizavo ir teikė socialinę pagalbą Dienos centre, užsiėmimuose su neįgaliais vaikais, Obelių savarankiško gyvenimo namuose, prisidėjo prie „Maisto banko“ rengiamų akcijų. Savanorystė sekėsi puikiai, mergina kasdien susidurdavo su šio nelengvo darbo iššūkiais, bet yra labai patenkinta ir tikisi gauti darbą pagal pasirinktą specialybę. 


Metodinė rajono socialinių pedagogų ir ugdymo karjerai specialistų diena Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje

 

   Gegužės 5 dieną rajono socialiniai pedagogai ir mokyklų ugdymo karjerai specialistai  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje diskutavo tema „Tikslingo profesinio apsisprendimo skatinimas šiuolaikinėje socialinio ugdymo veikloje“. Renginio metu aptartas socialinio pedagogo vaidmuo, skatinant tikslingą profesinį apsisprendimą. Pasidalinta gerąja patirtimi, pristatyta mokinių profesinė patirtis  ES šalyse  „Karjeros ABC su Erasmus+“, projektas “Atrask save”. Diskusijos dalyviai susipažino su mokyklos mokymo baze, siūlomomis naujai mokytis profesijomis, taip pat  pravesta edukacinė pamoka „Pražydusios skiautės“.
      Renginio pabaigoje dalyvėms įteiktos mokinių pagamintos dovanėlės.


Projekto "Atrask save" vietos JGI koordinatorių susitikimas Kaune

 

   Kovo 23-24 dienomis Kaune vyko  trečiasis projekto "Atrask save" vietos JGI koordinatorių susitikimas. Susitikimo metu Jaunimo reikalų departamento prie SADM, JRD įgyvendinamų veiklų vadovė, Gintarė Sabaliauskaitė, apžvelgė projekto eigos  situaciją visoje Lietuvoje, su JRD koordinatoriais: Kamile Strumskyte, Viktorija Znojevaite, Jūrate Bukauskaite ir Vita Pociūte, aptarti einamieji administraciniai klausimai, metodai, vietos JGI koordinatorių funkcijos, projekto struktūra, pagilintos žinios, kaip priversti žmogų susimąstyti, kur eiti ieškoti kliento, ko klausti ir kaip atpažinti kliento būseną iš jo elgesio, išsakytos koordinatorių tarpusavio palaikymo galimybės, regioninių susitikimų poreikis.  


JGI  įgyvendinimo komisijos posėdis

 

   Kovo 22 d. Panevėžio TDB Rokiškio skyriuje vyko Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendimimo komisijos posėdis. Posėdyje dalyvavo TDB Rokiškio skyriaus direktorius Virginijus Strazdas, direktoriaus pavaduotoja Algirda Žemaitienė, specialistė Jolita Raščiuvienė,  Rokiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Danutė Kniazytė, Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos direktorius Leonas Kilius, socialinė pedagogė, neformalaus ugdymo organizatorė Silva Piestinienė, rajono verslinininkų atstovas, UAB "Rokvesta" direktorius Algirdas Kazinavičius, projekto "Atrask save" VšĮ Rokiškio jaunimo centro vietos JGI koordinatorė, dirbanti su darbo biržoje neregistruotu jaunimu, Aušra Pakalnienė ir TBD Rokiškio skyriaus koordinatorė, dirbanti su darbo biržoje registruotu jaunimu - Viktorija Būdvytienė. Posėdyje aptartos darbo rinkos prognozės ir jaunimo įsidarbinimo galimybės, jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketas bedarbiams.


Vietos JGI koordinatorių mokymai Vilniuje.

 

   Kovo 16 d. Vilniuje, Lietuvos darbo biržoje, vyko stebėsenos sistemos "Alna Software" mokymai. Buvo apmokoma dirbti su projekto "Atrask save" stebėsenos sistema, skirta vietos JGI koordinatoriaus funkcijoms atlikti.


Vietos JGI koordinatorių susitikimas Kaune

 

     Vasario 10 d. Kaune vyko projekto "Atrask save" vietos JGI koordinatorių susitikimas. Jaunimo reikalų departamento prie SADM direktorius Vydūnas Trapinskas sveikino su projekto laikinos stebėsenos sistemos startu, aktualijas apžvelgė projekto "Atrask save" vadovė, atsakinga už Jaunimo reikalų departamento įgyvendinimą Jaunimo garantijos iniciatyvos dalį - Gintarė Sabaliauskaitė. Buvo nagrinėjami administraciniai klausimai iki ir po individualaus veiklos plano sudarymo, savanorystės veikla. Taip pat išnagrinėti labai svarbūs PSD (privalomo sveikatos draudimo) kompensavimo klausimai. Išanalizuoti neaktyvių jaunuolių rinkimo, jų duomenų kaupimo, tikrinimo, individualaus darbo bei kiti su potencialiais projekto dalyviais susiję klausimai. Labai konkrečiai aptartos paslaugos, metodai, uždaviniai ir veiklos, siekiant efektyvaus darbo su neaktyviais, mažiau galimybių turinčiais jaunuoliais.


 

Projekto "Atrask save" partnerių susitikimas Panevėžyje

     2016 metų sausio 26 dieną Panevėžio Jaunimo darbo centre vyko Panevėžio apskrities Teritorinės darbo biržos specialistų koordinatorių ir vietos JGI koordinatorių susitikimas. Susitikime buvo pasidalinta gerąja patirtimi, atliktais darbais, projekto viešinimo, vykdomų veiklų ir tarpžinybinio bendradarbiavimo rezultatais. Diskutuota tarpusavio komunikavimo, siauros srities specialistų, neaktyvių jaunuolių paieškos, informavimo apie projektą "Atrask save" klausimais. 


 

Vietos JGI koordinatorių susitikimas Kaune

     2015 metų gruodžio 16-17 dienomis Kaune vyko visos Lietuvos vietos JGI koordinatorių susitikimas. Projektas „Atrask save“ – vienas didžiausių socialinių projektų vykstančių Lietuvoje. Susitikimo metu projekto vadovas Vydūnas Trapinskas ir vietos JGI koordinatoriai nagrinėjo projekto strūktūrą, finasus, ataskaitas ir kitus administracinius klausimus. Buvo aptarta esama situacija, LDB ir JRD vykdomos veiklos projekte  „ Atrask save“, tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklai vietos lygmeniu, projekto viešinimas spaudoje ir elektroninėje erdvėje. Su projekto koordinatoriais Viktorija Znojevaite, Kamile Strumskyte, Gintare Sabaliauskaite ir Jūrate Bukauskaite nagrinėjami dokumentai darbui su neaktyviais jaunuoliais, individualių veiklos planų pildymas, savanorystės paslaugų teikimas, siektini projekto rodikliai ir kiti aktualūs klausimai.  Vietos JGI koordinatoriai išsamiai išnagrinėjo neaktyviaems jaunuoliams teikiamas paslaugas pirminės intervencijos metu, neformalaus ugdymo, patyriminio mokymosi ir aktyvumo skatinimo metodiką. 


 

Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos susitikimas

     2015 metų gruodžio 10 dieną Rokiškio darbo biržoje vyko Rokiškio skyriaus jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijos susitikimas. Susitikimo metu PTDB Rokiškio skyriaus vyriausioji specialistė Jolita Raščiuvienė pristatė Rokiškio rajono jaunuolių nuo 16 iki 29 metų nedarbo lygio situaciją, apžvelgė situaciją darbo rinkoje ir darbo rinkos rodiklius teritorijose, taip pat informavo apie  siūlomas paslaugas.  Nagrinėtos projekto tikslinės grupės identifikavimo, partnerių komunikavimo ir bendradarbiavimo kryptys.


 

   2015 m. lapkričio 18 d. VšĮ Rokiškio jaunimo centre lankėsi TDB specialistė koordinatorė Viktorija Būdvytienė.  Projekto „Atrask save“ koordinatorės pasidalino informacija apie projekto veiklą ir naujomis žiniomis iš seminaro.


 

Susitikimas su Rokiškio skyriaus probacijos tarnybos specialiste

 

    2015 m. lapkričio  12 dieną VšĮ  Rokiškio jaunimo centre vyko susitikimas su Panevėžio apygardos  probacijos tarnybos Rokiškio skyriaus vyresniąja inspektore Ramute Renninger. Buvo pristatytas projektas „Atrask save“, sutarta bendradarbiauti įgyvendinant bendras resocializacijos paslaugas probacijos skyriaus priežiūroje esantiems 15 - 29 metų jaunuoliams. Įtraukiant jaunuolius į projekto „Atrask save“ veiklą, bus maksimaliai orientuojamasi į pačių jaunuolių poreikius, karjeros ir gyvenimo planavimo lūkesčius.


 

Susitikimas su darbo biržos specialistais

 

    2015 m. lapkričio 4 dieną VšĮ Rokiškio jaunimo centro direktorė Nijolė Gužienė ir vietos JGI koordinatorė Aušra Pakalnienė vyko į susitikimą su Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyriaus vedėju Virginijumi Strazdu ir TDB specialiste koordinatore  Viktorija Būdvytiene.  Aptarti  projekto tikslai, uždaviniai, įgyvendinimo veiksmų planas bei bendradarbiavimo kryptys. Susitikimo metu numatytos tikslinės grupės, bendravimas ir darbas su jomis.


Netrukus jaunimas turės daugiau galimybių integruotis į darbo rinką

 

     2015 m. spalio 1 d. Rokiškio rajono savivaldybėje startavo Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ skirtas, 15–29 metų nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (re)integracijai į švietimo įstaigas ir / ar darbo rinką.

   Rokiškio rajone šį projektą įgyvendina VšĮ Rokiškio jaunimo centre dirbantis vietos jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatorė bendradarbiaujant kartu su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, įvairiais savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais,  savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis dėl neaktyvių jaunų žmonių identifikavimo. Spalio mėnesį JGI koordinatorė, Aušra Pakalnienė, aplankė visas rajono seniūnijas, susipažino ir užmezgė bendradarbiavimą su socialiniais darbuotojais, seniūnais. Neaktyviam jaunimui bus teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, esant poreikiui, ir specialiosios siauros srities paslaugos.


 

 


“Kito kampo” aktoriai apie Jaunimo garantijų iniciatyvas

 

       Rugsėjo 29 d. jaunimo centro darbuotojai  ir  jaunimas dalyvavo renginyje, kurį organizavo UAB “Lyderio grupė” kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Renginį vedė “Kito Kampo” aktoriai Audrius Bružas ir Kirilas Glušajevas

    Interaktyvios informacinės dalies metu, aktoriai improvizuodami ir su humoro doze bei interaktyviai bendraudami su dalyviais, supažindino su Jaunimo garantijų iniciatyvos ir ją įgyvendinančių projektų tikslais, siekiamais rezultatais, galimybėmis pasinaudoti projektų teikiamomis paslaugomis ir priemonėmis. Taip pat pateikė motyvuojančius sėkmės pavyzdžius ir atsakė į dalyvių rūpimus klausimus.

    Pramoginės dalies metu aktoriai betarpiškai bendraudami su dalyviais ir improvizuodami diegė nuostatas, kad užimtumas yra vertybė,  alternatyvios užimtumo formos yra vertingos, būtina atsakingai planuoti karjerą. Buvo rengiami trumpi žaidimai, viktorinos, konkursai, kurių metu teisingai atsakę į užduotus klausimus, susirinkę dalyviai buvo apdovanoti simbolinėmis dovanėlėmis už aktyvumą.