į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Stovykla » Naujienos

______________________________________________________________________________

 

Informacija apie 2022 m. vaikų vasaros stovyklą Žiobiškyje

 

                 

                    

                   Rokiškio jaunimo centras 2022 m. liepos 10 – 16 d. ir 2022 m. liepos 23–29 d. Žiobiškio turistinėje bazėje organizuoja vaikų vasaros stovyklą „Pažinimo vasara“ 7–18 metų vaikams. Stovyklos trukmė 7 dienos.

                        Vaikų vasaros stovyklos edukacinė programa įgyvendinama iš projekto „Tapk 2“, kurį vykdo Švietimo mainų paramos fondas. Projekto programa finansuojama Europos Sąjungos fondo lėšomis (finansuojama 30 proc. kelialapio kainos). Visa stovyklos kaina 203 Eur. Pritaikius 30 proc. kompensaciją – 142,10 Eur. Kiekvienoje pamainoje dviems vaikams iš šeimų, kurios iki pamainos pradžios gauna finansinę socialinę paramą arba finansinę socialinę pašalpą, vaikams, kuriems nustatyta ir patvirtinta negalia, imigrantams iš trečiųjų šalių (ne ES), turintiems papildomos apsaugos ar pabėgėlio statusą, leidimą laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvos Respublikoje kelialapio kaina kompensuojama 95 proc. ir yra 10,15 Eur. Rokiškio r. vaikams, dalyvaujantiems stovyklos programoje, kaina gali būti sumažinta, jei bus gautas papildomas finansavimas iš Rokiškio r. savivaldybės Vaikų ir jaunimo socializacijos programos.

Vaiko dalyvavimas Programoje yra ribojamas viena stovyklos pamaina einamųjų metų mokinių vasaros atostogų laikotarpiu.

                       Stovyklos temos – pilietiškumas ir tolerancija, sveika gyvensena. Stovyklos metu vaikai susipažins su Žiobiškio krašto istorija, keliaus po Laisvės kovų įamžinimo vietas, dalyvaus edukacinėse programose. Programos metu bus ugdomas požiūris, kad visi esame skirtingi, bet  tokie pat lygūs žmonės, piliečiai ir turime vienodas teises. Kiekvienas rytas stovykloje prasidės sveikatos valanda: mankšta stadione ar prie vandens telkinio. Vaikai mokysis laikytis dienos režimo, pailsės, įgys sveikos gyvensenos įgūdžių. Stovykloje vyks sportinės varžybos, linksmosios estafetės, orientacinės varžybos, kurių metu vaikai išmoks naudotis QR kodų programėle. Stovykloje bus organizuojamos meninės, kūrybinės veiklos. Vaikai susipažins su amatais, išbandys save muzikinėje veikloje. Vakarais bus organizuojamos linksmos, pramoginės veiklos, kurias vaikai įgyvendins komandomis, pasitelkdami savo kūrybą ir išmonę. Baigiantis dienai stovyklautojų grupėse vyks refleksija, kurios metu bus aptarti dienos įspūdžiai.

 

Informacija teikiama telefonu (8 458) 32732.

Programa

Sutartis I pamaina siųsti sekretore@rjc.lt, II pamaina - rokiskio.jc@gmail.com

Stovyklautojo atmintinė

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gitana Vošterytė, 2022-05-30