į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai
Valdymo struktūros schema

 
 
Darbuotojų sąrašas

 

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SĄRAŠAS

Įstaigos telefonas – (8 458) 32 732, mob. – (8 620) 77 006

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos/Kvalifikacinė kategorija

Elektroninio pašto adresas

1.

Sandra Čibinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės, robotikos mokytoja

pavaduotoja@rjc.lt

 

2.

Valdemaras Gužas

Ūkvedys

valdas@rjc.lt, info@rjc.lt

3.

Danguolė Lungytė

Sekretorė

sekretore@rjc.lt

4.

Vilma Blaževičienė

Buhalterė

buhalterija@rjc.lt

5.

Arūnas Augutis

Neformalaus švietimo mokytojas ekspertas (dailė)

arunas.augutis@gmail.com

araugutis@zebra.lt

6.

Raimondas Gailiūnas

Dailės vyresnysis mokytojas

raimondas56@gmail.com

7.

Žilvinas Vaičiūnas

Vyresnysis mokytojas (dailė)

zilvinasvaiciunas@gmail.com

8.

Vladimiras Bielovas

Darbų ir buities kultūros vyresnysis mokytojas

v.bielovas@gmail.com

 

9. Miglė Kietytė Neformalaus vaikų švietimo programos „Gamtos pažinimas“ mokytoja

migle.kietyte@gmail.com
 

10.

Regina Raišienė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė (pynimas iš vytelių)

raisieneregina@gmail.com

11.

Gitana Kubilienė

Metodininkė

rokiskiojc@gmail.com

 

12.

Dovydas Vaičėnas

Vyr. specialistas darbui su jaunimu

dovydas.vaicenas.lsu@gmail.com

 

13.

Sonata Grigaliūnienė

JGI koordinatorė

jgirokiskis@gmail.com
14. Jurgita Adomavičienė Soc. pedagogė

rokiskio.jc1@gmail.com

15. Konstancija Kviliūnaitė JGI koordinatorė, soc. darbuotoja rokiskio.jc1@gmail.com

16.

Vidmantas Putra

Kiemsargis

 

17.

Gintautas Krasauskas

Sargas

 

18.

Aurimas Aukštuolis

Sargas

 

19. Vidmantas Zakarka Sargas  

20.

Valdemaras Pipinis

Kūrikas

 

21.

Gintautas Krasauskas

Kūrikas

 

22.

Egidijus Kirstukas

Kūrikas

 

23.

Virgilijus Lasys

Kūrikas

 

24.

Virginija Anikanovienė

Valytoja

 

 

 
 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2018-01-03