į pradžią turinys susisiekite  
Struktūra ir kontaktai
Valdymo struktūros schema

 
 
Darbuotojų sąrašas

 

DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS SĄRAŠAS

Įstaigos telefonas – (8 458) 32 732, mob. – (8 620) 77 006

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Elektroninio pašto adresas

1.

Sandra Čibinskaitė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės, technologijų, robotikos mokytoja

pavaduotoja@rjc.lt

 

2.

Valdemaras Gužas

Ūkvedys, IT mokytojas

valdas@rjc.lt, info@rjc.lt

3.

Danguolė Lungytė

Sekretorė

sekretore@rjc.lt

4.

Vilma Blaževičienė

Buhalterė

buhalterija@rjc.lt

5.

Arūnas Augutis

Neformalaus švietimo mokytojas ekspertas (dailė)

arunas.augutis@gmail.com

araugutis@zebra.lt

6.

Raimondas Gailiūnas

Dailės vyresnysis mokytojas

raimondas56@gmail.com

7.

Žilvinas Vaičiūnas

Vyresnysis mokytojas (dailė)

zilvinasvaiciunas@gmail.com

8.

Vladimiras Bielovas

Darbų ir buities kultūros vyresnysis mokytojas

v.bielovas@gmail.com

 

9. Miglė Kietytė Neformalaus švietimo mokytoja

migle.kietyte@gmail.com
 

10.

Regina Raišienė

Neformalaus švietimo mokytoja metodininkė (pynimas iš vytelių)

raisieneregina@gmail.com

11.

Gitana Kubilienė

Metodininkė

rokiskiojc@gmail.com

 

12.

Dovydas Vaičėnas

Vyr. specialistas darbui su jaunimu

dovydas.vaicenas.lsu@gmail.com

 

13.

Aušra Pakalnienė

JGI koordinatorė

ausrapakalniene@gmail.com

14. Jurgita Adomavičienė soc. pedagogė

jurgita00@gmail.com

15. Konstancija Kviliūnaitė soc. darbuotoja k.kvilliunaite@gmail.com

16.

Vidmantas Putra

Kiemsargis

 

17.

Nerijus Raupys

Sargas

 

18.

Aurimas Aukštuolis

Sargas

 

19. Vidmantas Zakarka Sargas, darbininkas  

20.

Valdemaras Pipinis

Kūrikas-darbininkas

 

21.

Gintautas Krasauskas

Kūrikas-darbininkas

 

22.

Egidijus Kirstukas

Kūrikas-darbininkas

 

23.

Virgilijus Lasys

Kūrikas-darbininkas

 

24.

Virginija Anikanovienė

Valytoja