į pradžią turinys susisiekite  
 lt  |  en 
Vaikų vasaros edukacinė programa

                                                                                                                                                                                                                            
             

       Rokiškio jaunimo centras 2011 m. laimėjo  Vaikų vasaros edukacinių programų įgyvendinimo apskrityse konkursą. Šioje programoje dalyvavo 140 vaikų.
      Vaikų vasaros edukacinės programos  tikslas - suteikti galimybę vaikams turiningai praleisti vasaros atostogas, organizuojant pažintinę ir kultūrinę veikla.
       Programos uždaviniai:
        1. Organizuoti vaikų vasaros poilsį, ugdyti asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas.
      2. Ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą ir kūrybiškumą, skatinti bendradarbiavimą taikant įvairius neformalaus ugdymo metodus.
          3. Supažindinti vaikus su Lietuvos laisvės herojais ir kovų vietomis.
      Programos veiklos buvo vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos respublikos lėšomis finansuojamą/ dalinai finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administravo Švietimo mainų paramos fondas.

 

Programos eiga