į pradžią turinys susisiekite  
Veiklos sritys

Rokiškio jaunimo centre veikia dailės mokykla, užsiėmimuose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos. Mokiniams siūloma rinktis:

dailės pradinį meninį ugdymą, teikiantį galimybę susipažinti su daile, atskleisti kūrybines galias ir gebėjimus (1–3 metų programa);

dailės pagrindinį meninį ugdymą, teikiantį dailės pažinimo pradmenis, atskleidžiantį gabumus ir formuojantį praktinius įgūdžius (4 metų programa);

užsiėmimus, tenkinančius vaikų saviraiškos poreikius ir suteikiančius papildomas kompetencijas (2 metų programos).

 

Informaciją atnaujino direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Čibinskaitė, 2017-09-04